Strony: [1]   Bottom Do dołu
   Drukuj   
ico Autor    
[EN] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [RU]
     Topic: 3 loga w banerze  [Przeczytany 7507 razy]
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Customer
*
Offline
16.01.2011 19:37:18
Topic Starter
 Poland Mężczyzna
Poland
 
DATA: [09.01.2011 21:24:24] 3 loga w banerze
Link:  http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=2064.msg3459#msg3459  
Cześć. Starałem się stworzyć podobny baner jak ten -> http://www.phpbb.com/styles/demo/3.0/?style_id=30 Niestety nie potrafię ułożyć w uporządkowanej kolejności log. Kiedy używam przybliżenia obrazki spychają się i wychodzą poza forum.
W sumie to widziałem skrypt podobnego banera, ale tam trzeba było przypisać id do poszczególnych log a tego już nie potrafię.

Dodam, że mój styl posiada tylko jedno logo wyśrodkowane. Chcę dodać dwa boczne na które nałożone byłoby logo główne.

Oto mój kod z index.template. W górnej części można edytować baner.

Code: [select]
function template_body_above()
{
   global $context, $settings, $options, $scripturl, $txt, $modSettings;

   echo '
<div class="content_wrap" id="mainframe"', !empty($settings['forum_width']) ? ' style="width: ' . $settings['forum_width'] . '"' : '', '>
   <div id="ob1">
       <div id="ib1">
 <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" id="content" class="content_wrap">
         <tr>
          <td align="center"><a href="'.$scripturl.'" title="', $context['forum_name'], '"><img src="', $settings['images_url'], '/logo.png" style="margin: 2px;" alt="', $context['forum_name'], '" /></a>
      </td>
   </tr>
</table>
   <div class="tborder">
    <div class="content">
      <div class="catbg">
         <img class="floatright" id="smflogo" src="', $settings['images_url'], '/smflogo.gif" alt="Simple Machines Forum" />
         <h1 id="forum_name">';

   if (empty($context['header_logo_url_html_safe']))
      echo $context['forum_name_html_safe'];
   else
      echo '
            <img src="', $context['header_logo_url_html_safe'], '" alt="', $context['forum_name_html_safe'], '" />';

   echo '
         </h1>
      </div>';

   // Display user name and time.
   echo '
      <ul id="greeting_section" class="reset titlebg2">
         <li id="time" class="smalltext floatright">
            ', $context['current_time'], '
            <img id="upshrink" src="', $settings['images_url'], '/upshrink.gif" alt="*" title="', $txt['upshrink_description'], '" align="bottom" style="display: none;" />
         </li>';

   if ($context['user']['is_logged'])
      echo '
         <li id="name">', $txt['hello_member_ndt'], ' <em>', $context['user']['name'], '</em></li>';
   else
      echo '
         <li id="name">', $txt['hello_guest'], ' <em>', $txt['guest'], '</em></li>';

   echo '
      </ul>';

   if ($context['user']['is_logged'] || !empty($context['show_login_bar']))
      echo '
      <div id="user_section" class="bordercolor"', empty($options['collapse_header']) ? '' : ' style="display: none;"', '>
         <div class="windowbg2 clearfix">';

   // If the user is logged in, display stuff like their name, new messages, etc.
   if ($context['user']['is_logged'])
   {
      echo '
            <ul class="reset">
               <li><a href="', $scripturl, '?action=unread">', $txt['unread_since_visit'], '</a></li>
               <li><a href="', $scripturl, '?action=unreadreplies">', $txt['show_unread_replies'], '</a></li>';

      // Is the forum in maintenance mode?
      if ($context['in_maintenance'] && $context['user']['is_admin'])
         echo '
               <li class="notice">', $txt['maintain_mode_on'], '</li>';

      // Are there any members waiting for approval?
      if (!empty($context['unapproved_members']))
         echo '
               <li>', $context['unapproved_members'] == 1 ? $txt['approve_thereis'] : $txt['approve_thereare'], ' <a href="', $scripturl, '?action=admin;area=viewmembers;sa=browse;type=approve">', $context['unapproved_members'] == 1 ? $txt['approve_member'] : $context['unapproved_members'] . ' ' . $txt['approve_members'], '</a> ', $txt['approve_members_waiting'], '</li>';

      // Show the total time logged in?
      if (!empty($context['user']['total_time_logged_in']))
      {
         echo '
               <li>', $txt['totalTimeLogged1'];

         // If days is just zero, don't bother to show it.
         if ($context['user']['total_time_logged_in']['days'] > 0)
            echo $context['user']['total_time_logged_in']['days'] . $txt['totalTimeLogged2'];

         // Same with hours - only show it if it's above zero.
         if ($context['user']['total_time_logged_in']['hours'] > 0)
            echo $context['user']['total_time_logged_in']['hours'] . $txt['totalTimeLogged3'];

         // But, let's always show minutes - Time wasted here: 0 minutes ;).
         echo $context['user']['total_time_logged_in']['minutes'], $txt['totalTimeLogged4'], '
               </li>';
      }

      if (!empty($context['open_mod_reports']) && $context['show_open_reports'])
         echo '
               <li><a href="', $scripturl, '?action=moderate;area=reports">', sprintf($txt['mod_reports_waiting'], $context['open_mod_reports']), '</a></li>';
      echo '
            </ul>';
   }
   // Otherwise they're a guest - this time ask them to either register or login - lazy bums...
   elseif (!empty($context['show_login_bar']))
   {
      echo '
            <script type="text/javascript" src="', $settings['default_theme_url'], '/scripts/sha1.js"></script>
            <form class="windowbg" id="guest_form" action="', $scripturl, '?action=login2" method="post" accept-charset="', $context['character_set'], '" ', empty($context['disable_login_hashing']) ? ' onsubmit="hashLoginPassword(this, '' . $context['session_id'] . '');"' : '', '>
               ', $txt['login_or_register'], '<br />
               <input type="text" name="user" size="10" class="input_text" />
               <input type="password" name="passwrd" size="10" class="input_password" />
               <select name="cookielength">
                  <option value="60">', $txt['one_hour'], '</option>
                  <option value="1440">', $txt['one_day'], '</option>
                  <option value="10080">', $txt['one_week'], '</option>
                  <option value="43200">', $txt['one_month'], '</option>
                  <option value="-1" selected="selected">', $txt['forever'], '</option>
               </select>
               <input type="submit" value="', $txt['login'], '" class="button_submit" /><br />
               ', $txt['quick_login_dec'];

      if (!empty($modSettings['enableOpenID']))
         echo '
               <br />
               <input type="text" name="openid_identifier" id="openid_url" size="25" class="input_text openid_login" />';

      echo '
               <input type="hidden" name="hash_passwrd" value="" />
            </form>';
   }

   if ($context['user']['is_logged'] || !empty($context['show_login_bar']))
      echo '
         </div>
      </div>';

   echo '
      <div id="news_section" class="titlebg2 clearfix"', empty($options['collapse_header']) ? '' : ' style="display: none;"', '>
         <form class="floatright" id="search_form" action="', $scripturl, '?action=search2" method="post" accept-charset="', $context['character_set'], '">
            <a href="', $scripturl, '?action=search;advanced" title="', $txt['search_advanced'], '"><img id="advsearch" src="'.$settings['images_url'].'/filter.png" align="middle" alt="', $txt['search_advanced'], '" /></a>
            <input type="text" name="search" value="" style="width: 150px; border: 1px dotted #ceb54b; background: #242424; color: white;" class="input_text" />
            <input type="submit" name="submit" value="', $txt['search'], '" style="width: 11ex; border: 1px dotted #ceb54b; background: #242424; color: white;" class="button_submit" />
            <input type="hidden" name="advanced" value="0" />';

   // Search within current topic?
   if (!empty($context['current_topic']))
      echo '
            <input type="hidden" name="topic" value="', $context['current_topic'], '" />';
      // If we're on a certain board, limit it to this board ;).
   elseif (!empty($context['current_board']))
      echo '
            <input type="hidden" name="brd[', $context['current_board'], ']" value="', $context['current_board'], '" />';

   echo '
         </form>';

   // Show a random news item? (or you could pick one from news_lines...)
   if (!empty($settings['enable_news']))
      echo '
         <div id="random_news"><h3>', $txt['news'], ':</h3><p>', $context['random_news_line'], '</p></div>';

   echo '
      </div>
   </div>';

   // Define the upper_section toggle in JavaScript.
   echo '
   <script type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[
      var oMainHeaderToggle = new smc_Toggle({
         bToggleEnabled: true,
         bCurrentlyCollapsed: ', empty($options['collapse_header']) ? 'false' : 'true', ',
         aSwappableContainers: [
            'user_section',
            'news_section'
         ],
         aSwapImages: [
            {
               sId: 'upshrink',
               srcExpanded: smf_images_url   '/upshrink.gif',
               altExpanded: ', JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), ',
               srcCollapsed: smf_images_url   '/upshrink2.gif',
               altCollapsed: ', JavaScriptEscape($txt['upshrink_description']), '
            }
         ],
         oThemeOptions: {
            bUseThemeSettings: ', $context['user']['is_guest'] ? 'false' : 'true', ',
            sOptionName: 'collapse_header',
            sSessionVar: ', JavaScriptEscape($context['session_var']), ',
            sSessionId: ', JavaScriptEscape($context['session_id']), '
         },
         oCookieOptions: {
            bUseCookie: ', $context['user']['is_guest'] ? 'true' : 'false', ',
            sCookieName: 'upshrink'
         }
      });
   // ]]></script>';

   // Show the menu here, according to the menu sub template.
   echo '
    <div id="toolbar">
   ',template_menu(),'
    </div>';

   // Show the navigation tree.
   theme_linktree();

   // The main content should go here.
   echo '
   <div id="content_wrap">';
}Mój styl:
http://custom.simplemachines.org/themes/index.php?lemma=2216
Używam wersji 2.0 RC 4


IP IP Zapisane
Global Moder
*****
La Toma Magic
Offline
03.02.2017 22:19:11
 Poland Kobieta
Poland
  WWW
DATA: [09.01.2011 21:35:58] Odp: 3 loga w banerze
Link:  http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=2064.msg3461#msg3461 Post #1 
Sama edycja pliku index.template.php nie wystarczy, musisz jeszcze wyedytować index.css i tam wskazać położenie tych dodatkowych grafik.


IP IP Zapisane

Pozdrawiam - Sandra
www.drlucy.pl
www.latoma.net
Customer
*
Offline
16.01.2011 19:37:18
Topic Starter
 Poland Mężczyzna
Poland
 
DATA: [09.01.2011 21:45:17] Odp: 3 loga w banerze
Link:  http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=2064.msg3462#msg3462 Post #2 
Nie mam nawet pojęcia gdzie to umieścić. Znalazłem słowo logo, ale tam zmienia się nazwę forum.

GeSHi -› Code: [select]
/* Styles for the general looks for the Core theme.
------------------------------------------------------- */


/* Normal, standard links. */

.alt2
{
background: #000000;
color: #CCCCCC;
}
.button
{
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
a:link, a:visited
{
   color: #ceb54b;
   text-decoration: none;
}
a:hover
{
   text-decoration: underline;
}

/* Tables should show empty cells. */
table
{
   empty-cells: show;
}

/* Set a fontsize that will look the same in all browsers. */
body
{
   background: #101010 url(../images/bg.jpg);
   font: 95%/90% Verdana, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
   padding: 10px 0 4px 0;
}

/* Help popups require a different styling of the body element. */
body#help_popup
{
   width: auto;
   padding: 1em;
   min-width: 0;
   font-size: small;
   line-height: 1.5em;
}

/* use dark grey for the text, leaving #CCCCCC for headers etc */
body, td, th, tr
{
   color: #aaa;
}

/* lets give all forms zero padding/margins */
form
{
   padding: 0;
   margin: 0;
}

/* We can style the different types of input buttons to be uniform throughout different browsers and their color themes.
   .button_submit - covers input[type=submit], input[type=button], button[type=submit] and button[type=button] in all browsers
   .button_reset  - covers input[type=reset] and button[type=reset] throughout all browsers
   .input_check   - covers input[type=checkbox] throughout all browsers
   .input_radio   - covers input[type=radio] throughout all browsers
   .input_text    - covers input[type=text] throughout all browsers
   .input_file    - covers input[type=file] throughout all browsers
*/


input, button, select, textarea {
   font: 90%/105% verdana, Helvetica, sans-serif;
   color: #CCCCCC;
   background: #333333;
   border: 1px solid #B3B3B3;
   padding: 2px;
}

/* The font size of textareas should be just a little bit larger. */
textarea
{
   font: 100%/130% verdana, Helvetica, sans-serif;
}

/* All input elements that are checkboxes or radio buttons shouldn't have a border around them. */
input.input_check, input.input_radio
{
   border: none;
   background: none;
}

/* Standard horizontal rule.. ([hr], etc.) */
hr, .hrcolor
{
   height: 1px;
   border: 0;
   color: #444;
   background-color: #434343;
}

/* By default set the color on these tags as #CCCCCC. */
h1, h2, h3, h4, h5, h6
{
   color: #333333;
   font-size: 1em;
   margin: 0;
   padding: 0;
}
.content fieldset
{
   border: 2px groove #CCCCCC;
   padding: 1em;
   margin: 0 0 0.3em 0;
}
/* No image should have a border when linked. */
a img, a
{
   border: 0;
   outline: none;
}

/* Define strong as bold, and em as italics */
strong
{
   font-weight: bold;
}

em
{
   font-style: italic;
}
/* Alternative for u tag */
.underline
{
   text-decoration: underline;
}

/* Common classes for easy styling.
------------------------------------------------------- */


.floatright, .align_right
{
   float: right;
}
.floatleft, .align_left
{
   float: left;
}

.flow_auto
{
   overflow: auto;
}
.flow_hidden
{
   overflow: hidden;
}
.clear
{
   clear: both;
}
.clear_left
{
   clear: left;
}
.clear_right
{
   clear: right;
}

/* Default font sizes: small (8pt), normal (10pt), and large (14pt). */
.smalltext, tr.smalltext th
{
   font-size: 0.85em;
   font-family: verdana, sans-serif;
}
.middletext
{
   font-size: 0.9em;
   font-family: verdana, sans-serif;
}
.normaltext
{
   font-size: 1em;
   line-height: 1.2em;
}
.largetext
{
   font-size: 1.4em;
}
.centertext
{
   margin: 0 auto;
   text-align: center;
}
.righttext
{
   margin-left: auto;
   margin-right: 0;
   text-align: right;
}
.lefttext
{
   margin-left: 0;
   margin-right: auto;
   text-align: left;
}
/* some common padding styles */
.padding
{
   padding: 0.7em;
}
.main_section, .lower_padding
{
   padding-bottom: 0.5em;
}
/* a quick reset list class. */
ul.reset, ul.reset li
{
   padding: 0;
   margin: 0;
   list-style: none;
}

/* Some BBC related styles.
------------------------------------------------------- */


/* A quote, perhaps from another post. */
blockquote.bbc_standard_quote, blockquote.bbc_alternate_quote
{
   color: #EAEAEA;
   border-top: 1px solid #CCCCCC;
   border-bottom: 1px solid #CCCCCC;
   margin: 2px;
   padding: 2px;
   font-size: small;
   line-height: 1.5em;
   overflow: auto;
}

/* Alterate block quote stylings */
blockquote.bbc_standard_quote
{
   background-color: #282828;
}
blockquote.bbc_alternate_quote
{
   background-color: #252324;
}

/* A code block - maybe even PHP ;). */
code.bbc_code
{
   display: block;
   font-family: "dejavu sans mono", "monaco", "lucida console", "courier new", monospace;
   font-size: x-small;
   background: #393A3E;
   border: 1px solid #000;
   line-height: 1.3em;
   padding: 1px;
   overflow: auto;
   white-space: pre;
   /* Show a scrollbar after about 24 lines. */
   max-height: 24em;
}

/* The "Quote:" and "Code:" header parts... */
.codeheader, .quoteheader
{
   color: #fff;
   text-decoration: none;
   font-style: normal;
   font-weight: bold;
   font-size: x-small;
   line-height: 1.2em;
   padding: 0 0.3em;
}

/* For links to change the code stuff... */
.codeoperation
{
   font-weight: normal;
}

/* Styling for BBC tags */
.bbc_size
{
   line-height: 1.4em;
}
.bbc_color a
{
   color: inherit;
}
.bbc_img
{
   border: 0;
}
.bbc_table
{
   font: inherit;
   color: inherit;
}
.bbc_table td
{
   font: inherit;
   color: inherit;
   vertical-align: top;
}
.bbc_u
{
   text-decoration: underline;
}
.bbc_tt
{
   font-family: "dejavu sans mono", "monaco", "lucida console", "courier new", monospace;
}

/* Generally, those [?] icons.  This makes your cursor a help icon. */
.help
{
   cursor: help;
}

/* /me uses this a lot. (emote, try typing /me in a post.) */
.meaction
{
   color: red;
}

/* Highlighted text - such as search results. */
.highlight
{
   background-color: #ff0;
   font-weight: bold;
   color: #000;
}

/* A more discreet highlight color, for selected membergroups etc. */
.highlight2
{
   background-color: #D1E1EF;
   color: #000;
}

/* Generic, mostly color-related, classes.
------------------------------------------------------- */


.titlebg, .titlebg2, tr.titlebg td, tr.titlebg2 td
{
   color: #7c7c7c;
   font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;
   font-weight: bold;
   background: #202020 repeat-x;
}
.catbg, .catbg2, tr.catbg td, tr.catbg2 td, tr.catbg th, tr.catbg2 th
{
   color: #ddd;
   font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;
   font-weight: bold;
   background: #272727 repeat-x;
}
.catbg, .catbg2, tr.catbg td, tr.catbg2 td, tr.catbg th, tr.catbg2 th
{
   background: #272727 repeat-x;
}

/* adjust the table versions of headers */
tr.titlebg td, tr.titlebg2 td
{
   padding: 6px;
}
tr.catbg td, tr.catbg2 td, td.catbg, td.catbg2, tr.catbg th, tr.catbg2 th, th.catbg, th.catbg2
{
   padding: 6px;
}
tr.titlebg td a, tr.titlebg2 td a
{
   color: #7c7c7c;
}
tr.catbg td a, tr.catbg2 td a, .catbg a
{
   color: #ddd;
}
tr.catbg th.smalltext
{
   font-size: 0.9em;
}
/* Alternating backgrounds for posts, and several other sections of the forum. */
.windowbg, #preview_body, .content, .roundframe
{
   background-color: #303030;
}
.windowbg2
{
   background-color: #303030;
}
.windowbg3
{
   background-color: #303030;
}

/* the page navigation area */
.pagesection
{
   font-size: 0.9em;
   padding: 0.5em;
   overflow: hidden;
}
.pagesection .pagelinks
{
   padding: 0.5em 0;
}

/* GenericList */
table.table_grid thead tr.catbg th.smalltext
{
   white-space: nowrap;
}

/* Color for background of posts requiring approval */
.approvebg
{
   color: #000;
   background-color: #f6e0d4;
}
/* Color for background of *topics* requiring approval */
.approvetbg
{
   color: #000;
   background-color: #e4a17c;
}
/* sticky posts have a different background */
.stickybg
{
   background: #202020;
}
.stickybg2
{
   background: #202020;
}
/* locked posts too! */
.lockedbg
{
   background: #202020;
   font-style: italic;
}
.lockedbg2
{
   background: #202020;
   font-style: italic;
}

/* Posts and personal messages displayed throughout the forum. */
.post, .personalmessage
{
   width: 100%;
   overflow: auto;
   line-height: 1.4em;
}

/* All the signatures used in the forum.  If your forum users use Mozilla, Opera, or Safari, you might add max-height here ;). */
.signature
{
   clear: right;
   padding: 1em 0 3px 0;
   width: 98%;
   border-top: 1px solid #444;
   line-height: 1.4em;
   font-size: 0.85em;
}
.custom_fields_above_signature
{
   clear: right;
   padding: 1em 0 3px 0;
   width: 98%;
   border-top: 1px solid #444;
   line-height: 1.4em;
   font-size: 0.85em;
}

/* Sometimes there will be an error when you post */
.error
{
   color: red;
}

/* Messages that somehow need to attract the attention. */
.alert
{
   color: red;
}

/* Calendar colors for birthdays, events and holidays */
.birthday
{
   color: #920ac4;
}

.event
{
   color: #078907;
}

.holiday
{
   color: #000080;
}

/* Colors for warnings */
.warn_mute
{
   color: red;
}

.warn_moderate
{
   color: #ffa500;
}

.warn_watch, .success
{
   color: green;
}

a.moderation_link, a.moderation_link:visited
{
   color: red;
   font-weight: bold;
}

.openid_login
{
   background: white url(../images/openid.gif) no-repeat;
   padding-left: 18px;
}

/* a descriptive style */
.description
{
   padding: 1em;
   font-size: 0.9em;
   line-height: 1.5em;
   border: 3px solid #262626;
   background: #1a1a1a;
   margin: 0 0 1em 0;
}
/* an informative style */
.information
{
   padding: 1em;
   font-size: 0.9em;
   line-height: 1.5em;
   border: 1px solid #886f0b;
   background: #6a5e25;
   margin: 0 0 1em 0;
}
.information p
{
   padding: 1em;
   margin: 0;
}
/* AJAX notification bar
------------------------------------------------------- */

#ajax_in_progress
{
   background: #32cd32;
   color: #fff;
   text-align: center;
   font-weight: bold;
   font-size: 18pt;
   padding: 0.4em;
   width: 100%;
   position: fixed;
   top: 0;
   left: 0;
}

#ajax_in_progress a
{
   color: #fff;
   text-decoration: underline;
   font-size: smaller;
   float: right;
}

/* a general table class */
table.table_grid
{
   border-collapse: collapse;
}
table.table_grid td {
   padding: 5px;
   border-bottom: 1px solid #1a1a1a;
   border-right: 1px solid #1a1a1a;
}

/* Lists with settings use these a lot.
------------------------------------------------------- */

dl.settings
{
   clear: right;
   overflow: auto;
   margin: 0 0 10px 0;
   padding: 0;
}
dl.settings dt
{
   width: 48%;
   float: left;
   margin: 0 0 10px 0;
   padding: 0;
   clear: both;
}
dl.settings dt.settings_title
{
   width: 100%;
   float: none;
   margin: 0 0 10px 0;
   padding: 5px 0 0 0;
   font-weight: bold;
   clear: both;
}
dl.settings dt.windowbg
{
   width: 98%;
   float: left;
   margin: 0 0 3px 0;
   padding: 0 0 5px 0;
   clear: both;
}
dl.settings dd
{
   width: 48%;
   float: left;
   margin: 0 0 3px 0;
   padding: 0;
}
dl.settings img
{
   margin: 0 10px 0 0;
}

/* The main content area.
------------------------------------------------------- */

.content, .roundframe
{
   padding: 0.5em 1.2em;
   margin: 0;
   border: none;
   border: 1px solid #1a1a1a;
}
.content p, .roundframe p
{
   margin: 0 0 0.5em 0;
}

/* Styles used by the auto suggest control.
------------------------------------------------------- */

.auto_suggest_div
{
   border: 1px solid #000;
   position: absolute;
   visibility: hidden;
}
.auto_suggest_item
{
   background-color: #ddd;
}
.auto_suggest_item_hover
{
   background-color: #888;
   cursor: pointer;
   color: #eee;
}

/* Styles for the standard dropdown menus.
------------------------------------------------------- */

/* Container for the new admin menu */
#adm_container
{
   float: left;
   margin-left: 10px;
   padding: 0 5px 0 5px;
   background: url(../images/admintab_left.gif) no-repeat;
}

ul.admin_menu, ul.admin_menu li ul
{
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
}

ul.admin_menu
{
   background: url(../images/admintab_right.gif) top right no-repeat;
}

ul.admin_menu a
{
   text-decoration: none;
}

/* First layer of menu items */
ul.admin_menu li
{
   position: relative;
   float: left;
   background: url(../images/admintab_back.gif) top right repeat-x;
   padding-right: 4px;
}

ul.admin_menu li.last
{
   background: url(../images/admintab_right.gif) top right repeat-x;
}

ul.admin_menu li.chosen
{
   background: url(../images/admintab_active_left.gif) no-repeat;
   padding: 0 0 0 6px;
}

ul.admin_menu li h4
{
   margin: 0;
   padding: 7px 5px 3px 5px;
   cursor: pointer;
   font-weight: normal;
   font-size: x-small;
   text-transform: uppercase;
   color: #fff;
}

ul.admin_menu li.last.chosen h4
{
   background: url(../images/admintab_active_last.gif) top right no-repeat;
   padding-right: 17px;
}
/* IE6 does't support multiple class selectors */
ul.admin_menu li.last_chosen h4
{
   background: url(../images/admintab_active_last.gif) top right no-repeat;
   padding-right: 17px;
}

ul.admin_menu li.chosen h4
{
   background: url(../images/admintab_active_right.gif) top right no-repeat;
   padding-right: 10px;
}

/* Second layer of menu items */

ul.admin_menu li ul
{
   z-index: 90;
   display: none;
   position: absolute;
   /* IE6 needs a fixed width to prevent the menu from going haywire */
   width: 19em;
   border: 1px solid #ba9100;
   border-left: 2px solid #ba9100;
   background: #1c1c1c;
}

ul.admin_menu li.chosen ul
{
   margin: 0 0 0 -6px;
}

ul.admin_menu li ul li
{
   background: none;
   width: 19em;
   padding: 0;
}

ul.admin_menu li ul li a
{
   display: block;
   padding: 0.5em 2em 0.5em 0.5em;
   font-size: 90%;
   text-decoration: none;
   background: none;
   color: #ddd !important;
}

ul.admin_menu li ul li a.subsection
{
   background: url(../images/admin/subsection.gif) no-repeat 98% 50%;
}

ul.admin_menu li ul li a.chosen
{
   font-weight: bold;
}

ul.admin_menu li ul li a:hover
{
   background-color: #202020;
   text-decoration: none;
}

ul.admin_menu li:hover ul, ul.admin_menu li.over ul
{
   display: block;
}

/* Third layer of menu items */
ul.admin_menu li ul li ul, ul.admin_menu li ul li.over ul
{
   display: none;
   position: absolute;
   top: -999em;
   border: 1px solid #ba9100;
   border-left: 2px solid #ba9100;
   background: #1c1c1c;
}

ul.admin_menu li ul li:hover ul, ul.admin_menu li ul li.over ul
{
   display: block;
   left: 18em;
   top: auto;
   margin: -2em 0 0 1em;
}
#adm_submenus
{
   padding: 0 0 0 2em;
}
#adm_submenus, #adm_submenus ul
{
   height: 3em;
   overflow: auto;
}

/* The dropdown menu toggle image */
div#menu_toggle
{
   float: right;
   margin: 0 10px 0 0;
   background: #202020 top left no-repeat;
   padding: 0 0 0 7px;
}
div#menu_toggle a
{
   display: block;
   background: #202020 top right no-repeat;
   padding: 8px 12px 3px 6px;
}

/* Styles for the standard button lists.
------------------------------------------------------- */


.buttonlist ul
{
   background: url(../images/maintab_first.gif) no-repeat scroll left bottom;
   padding: 0 0 0 10px;
}
.buttonlist ul li, .buttonlist_bottom ul li
{
   display: inline;
}
.buttonlist ul li a, .buttonlist_bottom ul li a
{
   float: left;
   display: block;
   color: #fff;
   font-size: 0.8em;
   font-family: tahoma, sans-serif;
   text-transform: uppercase;
   text-decoration: none;
}
.buttonlist ul li a:hover, .buttonlist_bottom ul li a:hover
{
   color: #BA9100;
}
.buttonlist ul li a span
{
   background: url(../images/maintab_back.gif) repeat-x bottom left;
   display: block;
   padding: 0.1em 0.5em 0.5em 0.5em;
}
.buttonlist ul li.last a span
{
   background: url(../images/maintab_last.gif) no-repeat bottom right;
   padding: 0.1em 1em 0.5em 0.5em;
}
.buttonlist ul li.active a span em
{
   padding: 0.1em 0.5em 0.5em 0.5em;
   display: block;
   font-style: normal;
   background: url(../images/maintab_active_back.gif) repeat-x bottom right;
}
.buttonlist ul li.active a span
{
   background: url(../images/maintab_active_first.gif) no-repeat bottom left;
   padding: 0 0 0 8px;
}
.buttonlist ul li.last.active
{
   float: left;
   background: url(../images/maintab_last.gif) no-repeat bottom right;
   padding: 0 8px 0 0;
}
.buttonlist ul li.active a
{
   background: url(../images/maintab_active_last.gif) no-repeat bottom right;
   padding-right: 8px;
}
/* For links that are basically submit buttons. */
.buttonlist_submit
{
   background: transparent;
   color: #fff;
   text-transform: uppercase;
   vertical-align: top;
   text-decoration: none;
   font-size: 9px;
   font-family: tahoma, sans-serif;
   border: 0;
}
.buttonlist_submit:hover
{
   color: #BA9100;
}
/* ..for the "bottom" menu */
.buttonlist_bottom ul
{
   background: url(../images/mirrortab_first.gif) no-repeat scroll left top;
   padding: 0 0 0 10px;
}
.buttonlist_bottom ul li a span
{
   background: url(../images/mirrortab_back.gif) repeat-x top left;
   display: block;
   padding: 0.4em 0.5em 0.2em 0.5em;
}
.buttonlist_bottom ul li.last a span
{
   background: url(../images/mirrortab_last.gif) no-repeat top right;
   padding: 0.4em 1em 0.2em 0.5em;
}
.buttonlist_bottom ul li.active a span em
{
   padding: 0.4em 0.5em 0.2em 0.5em;
   display: block;
   font-style: normal;
   background: url(../images/mirrortab_active_back.gif) repeat-x top right;
}
.buttonlist_bottom ul li.active a span
{
   background: url(../images/mirrortab_active_first.gif) no-repeat top left;
   padding: 0 0 0 8px;
}
.buttonlist_bottom ul li.last.active
{
   float: left;
   background: url(../images/mirrortab_last.gif) no-repeat top right;
   padding: 0 8px 0 0;
}
.buttonlist_bottom ul li.active a
{
   background: url(../images/mirrortab_active_last.gif) no-repeat top right;
   padding-right: 8px;
}

/* The old-style button strips, with images */
.oldbuttonlist
{
   text-align: right;
   padding: 0.5em;
}

/* a smaller quick-button list */
ul.quickbuttons
{
   margin: 0.9em 11px 0 0;
   clear: right;
   float: right;
   text-align: right;
   font-family: arial, sans-serif;
   font-size: 0.85em;
}
ul.quickbuttons li
{
   float: left;
   display: inline;
   margin: 0 0 0 11px;
}
ul.quickbuttons li a
{
   padding: 0 0 0.7em 20px;
   display: block;
   height: 20px;
   font-weight: bold;
   line-height: 18px;
   float: left;
}
ul.quickbuttons li.quote_button
{
   background: url(../images/buttons/quote.gif) no-repeat 0 0;
}
ul.quickbuttons li.remove_button
{
   background: url(../images/buttons/delete.gif) no-repeat 0 0;
}
ul.quickbuttons li.modify_button
{
   background: url(../images/buttons/modify.gif) no-repeat 0 0 0;
}
ul.quickbuttons li.approve_button
{
   background: url(../images/buttons/approve.gif) no-repeat 0 0 0;
}
ul.quickbuttons li.restore_button
{
   background: url(../images/buttons/restore_topic.gif) no-repeat 0 0;
}
ul.quickbuttons li.split_button
{
   background: url(../images/buttons/split.gif) no-repeat 0 0;
}
ul.quickbuttons li.reply_button
{
   background: url(../images/buttons/reply.gif) no-repeat 0 0;
}
ul.quickbuttons li.reply_all_button
{
   background: url(../images/buttons/reply.gif) no-repeat 0 0;
}
ul.quickbuttons li.notify_button
{
   background: url(../images/buttons/notify_sm.gif) no-repeat 0 0;
}
ul.quickbuttons li.inline_mod_check
{
   margin: 0 0 0 5px;
}

.generic_tab_strip
{
   margin: 0 1em 2em;
}
.generic_tab_strip .buttonlist
{
   float: left !important;
}

/* the navigation list */
ul#navigation
{
   margin: 0;
   font-size: 0.9em;
   padding: 1em 0.4em;
}
ul#navigation li
{
   float: none;
   font-size: 0.95em;
   display: inline;
}

/* Styles for the general looks for the Core theme.
------------------------------------------------------- */


/* this is the main container surrounding everything, use this to set forum width, font-size  etc. */
#mainframe
{
   font-size: 85%;
   width: 95%;
   margin: auto;
}
/* the forum name or logo */
h1#forum_name
{
   padding: 0.6em 0 0.6em 0;
   margin: 0;
   font-family: Algerian, helvetica, sans-serif;
   font-size: 135%;
   color: #FAAA29;
}

/* The greeting section */
#greeting_section
{
   padding: 0.7em 0.4em 0.7em 0.4em;
   clear: both;
}
#greeting_section li
{
   font-weight: normal;
}
#greeting_section li#name
{
   padding-left: 0.5em;
}
#greeting_section li em
{
   font-style: normal;
   font-weight: bold;
}

/* user section with all relevant links */
#user_section
{
   padding: 1px;
   margin: 1px 0 0 0;
   font-size: 90%;
}
#user_section ul, #user_section form
{
   padding: 0.5em 0.7em 0.5em 0.7em;
}

/* the avatar, located to the left */
#user_section #myavatar
{
   padding: 0.7em;
   border-right: 1px solid #1a1a1a;
   margin: 0 0.5em 0 0;
   float: left;
}
/* the news and search areas */
#news_section
{
   clear: both;
   font-size: 0.8em;
   padding: 0.5em 1em 0.5em 1em;
}
#random_news h3
{
   margin-right: 1em;
   font-size: 0.85em;
   display: inline;
}
#random_news p
{
   margin: 0;
   padding: 0;
   display: inline;
}

/* The main menu. */
.main_menu
{
   padding-left: 1em;
}
.main_menu ul
{
   list-style: none;
   padding: 0;
   margin: 0;
   background: url(../images/maintab_first.gif) no-repeat bottom left;
   padding-left: 10px;
}
.main_menu li
{
   margin: 0;
   padding: 0;
   display: inline;
}
.main_menu li a
{
   float: left;
   display: block;
   color: #fff;
   font-size: 0.8em;
   font-family: tahoma, sans-serif;
   text-transform: uppercase;
}
.main_menu li a:hover
{
   color: #BA9100;
   text-decoration: none;
}
.main_menu li a span
{
   background: url(../images/maintab_back.gif) repeat-x bottom left;
   display: block;
   padding: 0.1em 0.5em 0.5em 0.5em;
}
.main_menu li.last a span
{
   background: url(../images/maintab_last.gif) no-repeat bottom right;
   padding: 0.1em 1em 0.5em 0.5em;
}
.main_menu li.active a span em
{
   padding: 0.1em 0.5em 0.5em 0.5em;
   display: block;
   font-style: normal;
   background: url(../images/maintab_active_back.gif) repeat-x bottom right;
}
.main_menu li.active a span
{
   background: url(../images/maintab_active_first.gif) no-repeat bottom left;
   padding: 0 0 0 8px;
}
.main_menu li.last.active
{
   float: left;
   background: url(../images/maintab_last.gif) no-repeat bottom right;
   padding: 0 8px 0 0;
}
/* IE6 doesn't support multiple class selectors */
.main_menu li.lastactive
{
   float: left;
   padding: 0 8px 0 0;
   background: url(../images/maintab_last.gif) no-repeat bottom right;
}
.main_menu li.active a
{
   background: url(../images/maintab_active_last.gif) no-repeat bottom right;
   padding-right: 8px;
}

/* the linktree */
ul.linktree
{
   clear: both;
   width: 100%;
   list-style: none;
   margin: 0;
   padding: 1.5em 0.5em 0.5em 0.5em;
   overflow: hidden;
}
ul.linktree li
{
   float: left;
   padding: 0 0.5em 0 0;
   font-size: 0.8em;
}
ul.linktree li a
{
   color: #ceb54b;
}
ul.linktree li a:hover
{
   color: #BA9100;
}
ul.linktree li span
{
   font-weight: bold;
}

/* the footer area */
#footerarea
{
   padding: 1em 0 2em 0;
   text-align: center;
}
#footerarea ul
{
   margin: 0 auto 0 auto;
}
#footerarea ul li
{
   text-align: center;
   display: inline;
   border-right: 1px solid #787c78;
   margin: 0;
   padding: 0 4px 0 2px;
}
/* Note: It is against the license to remove, alter or otherwise hide the copyright output from SMF so please do not alter the two sections below. */
#footerarea ul li.copywrite
{
   display: block;
   line-height: 0;
   font-size: small;
   padding: 1em;
}
#footerarea ul li.copywrite, #footerarea ul li.last
{
   border-right: none;
}
/* page created in.. */
#footerarea p
{
   clear: both;
   text-align: left;
   padding-left: 0.5em;
}
p#show_loadtime
{
   display: block;
   text-align: center;
}
/* the upshrink buttons */
#upshrink, #advsearch
{
   margin: 0 1ex;
}

/* Styles for a typical table.
------------------------------------------------------- */

table.table_list
{
   width: 100%;
}
table.table_list p
{
   padding: 0;
   margin: 0;
}
table.table_list td,table.table_list th
{
   padding: 5px;
}
table.table_list tbody.header td
{
   padding: 0;
}
table.table_list tbody.content td.stats
{
   font-size: 90%;
   width: 15%;
   text-align: center;
}
table.table_list tbody.content td.lastpost
{
   line-height: 1.2em;
   font-size: 85%;
   width: 24%;
}
table.table_list tbody.content td.icon
{
   text-align: center;
   width: 6%;
}

/* Styles for headers.
------------------------------------------------------- */

/* Styles for headers used in Curve templates. */
h3.catbg, h3.catbg2, h3.titlebg, h4.titlebg, h4.catbg, div.titlebg, .table_list tbody.header td
{
   overflow: hidden;
   line-height: 2em;
   font-weight: bold;
}
h3.titlebg, h4.titlebg
{
   border-left: 1px solid #1a1a1a;
   border-right: 1px solid #1a1a1a;
}
h3.titlebg, h4.catbg
{
   padding: 0 0.5em !important;
}
h3.catbg img.icon, div.titlebg img.icon, h3.catbg img
{
   float: left;
   margin: 5px 8px 0 0;
}

/* These are used primarily for titles, but also for headers (the row that says what everything in the table is.) */
.titlebg, tr.titlebg th, tr.titlebg td, .titlebg2, tr.titlebg2 th, tr.titlebg2 td
{
   color: #7c7c7c;
   font-style: normal;
   background: #202020 repeat-x;
   border-bottom: 1px solid #252525;
   border-top: 1px solid #222;
   padding-left: 10px;
   padding-right: 10px;
}
.titlebg, .titlebg a:link, .titlebg a:visited
{
   font-weight: bold;
   color: #7c7c7c;
   font-style: normal;
}

.titlebg a:hover
{
   color: #bbb;
}
/* same as titlebg, but used where bold text is not needed */
.titlebg2 a:link, .titlebg2 a:visited
{
   color: #7c7c7c;
   font-style: normal;
   text-decoration: underline;
}

.titlebg2 a:hover
{
   text-decoration: underline;
}

/* This is used for categories, page indexes, and several other areas in the forum.
.catbg and .catbg2 is for boardindex, while .catbg3 is for messageindex and display headers. */

.catbg, tr.catbg td, .catbg3, tr.catbg3 td
{
   background: #272727 repeat-x;
   color: #ddd;
   padding-left: 10px;
   padding-right: 10px;
}
.catbg2, tr.catbg2 td
{
   background: #272727 repeat-x;
   color: #ddd;
   padding-left: 10px;
   padding-right: 10px;
}
.catbg, .catbg2, .catbg3
{
   border-bottom: 1px solid #1E1E1E;
}
.catbg, .catbg2
{
   font-weight: bold;
}
.catbg3, tr.catbg3 td, .catbg3 a:link, .catbg3 a:visited
{
   font-size: 95%;
   color: #ddd;
   text-decoration: none;
}
.catbg a:link, .catbg a:visited, .catbg2 a:link, .catbg2 a:visited
{
   color: #ddd;
   text-decoration: none;
}
.catbg a:hover, .catbg2 a:hover, .catbg3 a:hover
{
   color: #999;
}

/* Styles for the board index.
------------------------------------------------- */


p#stats
{
   text-align: right;
}
h3#newsfader
{
   font-size: 1em;
}
#smfNewsFader
{
   font-weight: bold;
   line-height: 1.4em;
   padding: 1em;
   font-size: 1em;
   text-align: center;
}
#upshrink_ic
{
   margin-right: 2ex;
   text-align: right;
}
.categoryframe
{
   margin-top: 0.4em;
}
.categoryframe h3
{
   margin: 0;
}
table.boardsframe
{
   width: 100%;
}
table.boardsframe td.icon
{
   text-align: center;
   padding: 0.5em;
   width: 6%;
}
table.boardsframe td.info
{
   width: 60%;
   padding: 0;
}
table.boardsframe td.info h4
{
   padding: 0.4em 0.4em 0 0.4em;
   margin: 0;
}
table.boardsframe td.info p
{
   padding: 0 0.4em 0.5em 0.4em;
   margin: 0;
}
table.boardsframe td.info p.moderators
{
   font-size: 0.8em;
   font-family: verdana, sans-serif;
}
table.boardsframe td.stats
{
   width: 8%;
   vertical-align: middle;
   text-align: center;
}
table.boardsframe td.lastpost
{
   width: 20%;
   vertical-align: top;
   padding: 0.5em;
}
#posticons
{
   clear: both;
   width: 100%;
}
#posticons .buttonlist
{
   margin-right: 1em;
   float: right;
}

/* the newsfader */
#smfFadeScroller
{
   text-align: center;
   overflow: auto;
   color: #000000;
}

/* Styles for the info center on the board index.
---------------------------------------------------- */


#infocenterframe
{
   margin-top: 2em;
   clear: both;
}
/* each section in infocenter has this class */
.infocenter_section
{
   clear: both;
}
.infocenter_section p.section
{
   display: block;
   margin: 0;
   width: 30px;
   text-align: center;
   float: left;
   padding: 0.5em 0 0 0;
}
.infocenter_section div.sectionbody
{
   margin-left: 30px;
   padding: 0.3em;
   border-left: 1px solid #181818;
   min-height: 25px;
   height: auto !important;
}
/* recent posts - or just one recent post */
dl#infocenter_recentposts
{
   float: left;
   width: 100%;
   padding: 0;
   margin: 0;
}
dl#infocenter_recentposts dt
{
   clear: left;
   float: left;
   padding: 0.1em;
   width: 68%;
   white-space: nowrap;
   overflow: hidden;
}
dl#infocenter_recentposts dd
{
   clear: right;
   float: right;
   padding: 0.1em;
   width: 25%;
   text-align: right;
   white-space: nowrap;
   overflow: hidden;
}
/* login form */
form#infocenter_login ul.horizlist label
{
   white-space: nowrap;
   font-size: 90%;
   font-weight: bold;
}

/* Styles for the message (topic) index.
---------------------------------------------------- */


#childboards table
{
   width: 100%;
}
.modbuttons
{
   clear: both;
   width: 100%;
}
.buttonlist, .buttonlist_bottom
{
   margin-right: 1em;
   float: right;
}
#messageindex td.icon1, #messageindex td.icon2
{
   text-align: center;
   padding: 0.5em;
   width: 5%;
}
#messageindex td.subject
{
   padding: 0.5em;
}
#messageindex td.starter
{
   text-align: center;
   padding: 0.5em;
   width: 14%;
}
#messageindex td.replies
{
   text-align: center;
   padding: 0.5em;
   width: 4%;
}
#messageindex td.views
{
   text-align: center;
   padding: 0.5em;
   width: 4%;
}
#messageindex td.lastpost
{
   padding: 0.5em;
   width: 22%;
}
#messageindex td.moderation
{
   text-align: center;
   padding: 0.5em;
   width: 4%;
}
#topic_icons p
{
   display: block;
   padding: 0.5em 0.5em 0.1em 0.5em;
   margin: 0;
   border-bottom: none;
   font-weight: normal !important;
}
#topic_icons ul
{
   display: block;
   padding: 0.5em 1em 0.1em 1em;
   margin: 0;
   border-bottom: none;
   font-weight: normal !important;
}
#message_index_jump_to
{
   margin: 2em 4em 0 2em;
}
.lastpost img
{
   float: right;
}

/* Styles for the display template (topic view).
---------------------------------------------------- */


.linked_events
{
   clear: both;
   margin: 1em 0;
}
.linked_events .edit_event
{
   color: #f00;
}
#moderationbuttons
{
   margin-left: 0.5em;
}
#postbuttons .nav, #postbuttons_lower .nav
{
   margin: 0.5em 0.5em 0 0;
   text-align: right;
}
#postbuttons_lower .nav
{
   margin: 0 0.5em 0.5em 0;
}
#postbuttons, #postbuttons_lower
{
   text-align: right;
}

/* Poll question */
h4#pollquestion
{
   padding: 1em 0 1em 2em;
}

/* Poll vote options */
#poll_options ul.options
{
   border-top: 1px solid #444;
   padding: 1em 2.5em 0 2em;
   margin: 0 0 1em 0;
}
#poll_options div.submitbutton
{
   clear: both;
   padding: 0 0 1em 2em;
}

#poll_options div.submitbutton.border
{
   border-bottom: 1px solid #444;
   margin: 0 0 1em 0;
}

/* Poll results */
#poll_options dl.options
{
   border: solid #444;
   border-width: 1px 0;
   padding: 1em 2.5em 0 2em;
   margin: 0 0 1em 0;
}
#poll_options dl.options dt.voted
{
   font-weight: bold;
}
#poll_options dl.options dd
{
   margin: 0.5em 0 1em 0;
}

/* Poll notices */
#poll_options p
{
   margin: 0 1.5em 0.2em 1.5em;
   padding: 0 0.5em 0.5em 0.5em;
}

div#pollmoderation
{
   margin: -1em 0 0 2em;
   padding: 0;
}

.approve_post
{
   margin: 2ex;
   padding: 1ex;
   border: 2px dashed #cc3344;
   color: #000;
   font-weight: bold;
}
#forumposts h3.catbg3
{
   font-weight: normal;
   padding: 0.4em;
   overflow: hidden;
}
#forumposts h3.catbg3 img
{
   float: left;
   vertical-align: middle;
}
#forumposts h3.catbg3 span
{
   float: left;
   padding-left: 2%;
}
#forumposts h3.catbg3 span#top_subject
{
   padding-left: 9.5em;
}
.poster
{
   text-align: center;  
   width: 15em;
   float: left;
}
.post
{
   clear: right;
}
.postarea
{
   margin-left: 16em;
}
.messageicon
{
   float: left;
   margin: 0 0.5em 0.5em 0;
}
.messageicon img
{
   padding: 6px 3px;
}
.keyinfo
{
   float: left;
   clear: none;
   width: 50%;
   min-height: 3em;
}
ul.postingbuttons
{
   float: right;
   padding: 0 0.5em 0 0;
}
ul.postingbuttons li
{
   float: left;
   margin: 0 0.5em 0 0;
}
.modifybutton
{
   float: right;
   margin: 0 0.5em 0.5em 0;
}
.attachments
{
   padding-top: 1em;
   overflow: auto;
}
.attachments hr
{
   clear: both;
   margin: 1em 0 1em 0;
}
.postfooter
{
   margin-left: 16em;
}
.topborder
{
   border-top: 5px solid #000000;
}
.moderatorbar
{
   clear: right;
   margin: 1em 0 0 16em;
}
#pollmoderation, #moderationbuttons_strip
{
   float: left;
}

/* Styles for the quick reply area.
---------------------------------------------------- */


#quickReplyOptions #quickReplyWarning
{
   border: none;
   text-align: left;
   margin: 0;
   width: 25%;
   float: left;
}
#quickReplyOptions #quickReplyContent
{
   text-align: right;
   float: left;
   width: 67.5%;
   padding: 1em;
   border-left: 1px solid #181818;
}

#quickReplyOptions #quickReplyContent textarea, #quickReplyOptions #quickReplyContent input
{
   margin-bottom: .5em;
}

#quickReplyWarning
{
   width: 20%;
   float: left;
   padding: 0.5em 1em;
}
#quickReplyContent
{
   width: 75%;
   float: right;
   padding: 0.5em 0;
}
#quickReplyOptions .roundframe
{
   overflow: hidden;
}

/* The jump to box */
#display_jump_to
{
   clear: both;
   padding: 5px;
}

/* Separator of posts. More useful in the print stylesheet. */
#forumposts .post_separator
{
   display: none;
}

/* Styles for edit post section
---------------------------------------------------- */

form#postmodify .roundframe
{
   padding: 0 12%;
}
#post_header
{
   margin-bottom: 0.5em;
   border-bottom: 1px solid #181818;
   padding: 0.5em;
   overflow: hidden;
}
#post_header dt
{
   float: left;
   margin: 0;
   padding: 0;
   width: 15%;
   margin: .3em 0;
   font-weight: bold;
}
#post_header dd
{
   float: left;
   margin: 0;
   padding: 0;
   width: 83%;
   margin: .3em 0;
}
#post_header img
{
   vertical-align: middle;
}
ul.post_options
{
   margin: 0 0 0 1em;
   padding: 0;
   list-style: none;
   overflow: hidden;
}
ul.post_options li
{
   margin: 0.2em 0;
   width: 49%;
   float: left;
}
#postAdditionalOptionsHeader
{
   margin-top: 1em;
}
#postMoreOptions
{
   border-bottom: 1px solid #181818;
   padding: 0.5em;
}
#postAttachment, #postAttachment2
{
   overflow: hidden;
   margin: .5em 0;
   padding: 0;
   border-bottom: 1px solid #181818;
   padding: 0.5em;
}
#postAttachment dd, #postAttachment2 dd
{
   margin: .3em 0 .3em 1em;
}
#postAttachment dt, #postAttachment2 dt
{
   font-weight: bold;
}
#postAttachment3
{
   margin-left: 1em;
}
#post_confirm_strip, #shortcuts
{
   padding: 1em 0 0 0;
}
.post_verification
{
   margin-top: .5em;
}
.post_verification #verification_control
{
   margin: .3em 0 .3em 1em;
}
/* The BBC buttons */
#bbcBox_message
{
   margin: 1em 0 0.5em 0;
}
#bbcBox_message div
{
   margin: 0.2em 0;
   vertical-align: top;
}
#bbcBox_message div img
{
   margin: 0 1px 0 0;
   vertical-align: top;
}
#bbcBox_message select
{
   margin: 0 2px;
}
/* The smiley strip */
#smileyBox_message
{
   margin: 0.75em 0 0.5em 0;
}

/* Styles for edit event section
---------------------------------------------------- */

#post_event .roundframe
{
   padding: 1% 12%;
}
#post_event fieldset
{
   margin-bottom: 0.5em;
   border: none;
   border-bottom: 1px solid #181818;
   padding: 0.5em;
   clear: both;
}
#post_event legend
{
   font-weight: bold;
   color: #ababab;
}
#post_event div.event_options
{
   width: 49%;
   float: left;
}
#post_event ul.event_main, ul.event_options
{
   padding: 0;
   overflow: hidden;
}
#post_event ul.event_main li
{
   list-style-type: none;
   margin: 0.2em 0;
   width: 49%;
   float: left;
}
#post_event ul.event_options
{
   margin: 0;
   padding: 0 0 .7em .7em;
}
#post_event ul.event_options li
{
   list-style-type: none;
   margin: 0.3em 0 0 0;
}

/* Styles for edit poll section.
---------------------------------------------------- */


#edit_poll fieldset
{
   margin-bottom: 0.5em;
   border: none;
   border-bottom: 1px solid #181818;
   padding: 0.5em;
   clear: both;
}
#edit_poll legend
{
   font-weight: bold;
   color: #ababab;
}
#edit_poll ul.poll_main, dl.poll_options
{
   overflow: hidden;
   padding: 0 0 0 .7em;
   list-style: none;
}
#edit_poll ul.poll_main li
{
   margin: 0.2em 0;
}
#edit_poll dl.poll_options dt
{
   width: 35%;
}
#edit_poll dl.poll_options dd
{
   width: 63%;
}

/* Styles for the recent messages section.
---------------------------------------------------- */


.readbuttons
{
   clear: both;
   width: 100%;
}
.buttonlist, .buttonlist_bottom
{
   margin-right: 1em;
   float: right;
}

/* Styles for the move topic section.
---------------------------------------------------- */


#move_topic dl
{
   margin-bottom: 0;
}
.move_topic
{
   width: 710px;
   margin: auto;
   text-align: left;
}
div.move_topic fieldset
{
   margin: 0.5em 0;
   border: 1px solid #cacdd3;
   padding: 0.5em;
}

/* Styles for the send topic section.
---------------------------------------------------- */


fieldset.send_topic
{
   margin-bottom: 0.5em;
   border: none;
   padding: 0.5em;
}
dl.send_topic
{
   margin-bottom: 0;
}
dl.send_mail dt
{
   width: 35%;
}
dl.send_mail dd
{
   width: 64%;
}

/* Styles for the split topic section.
---------------------------------------------------- */


div#selected, div#not_selected
{
   width: 49%;
}
ul.split_messages li.windowbg, ul.split_messages li.windowbg2
{
   border: 13px solid #1a1a1a;
   padding: 13em;
   margin: 13px;
}
ul.split_messages li a.split_icon
{
   padding: 0 0.5em;
}
ul.split_messages div.post
{
   padding: 1em 0 0 0;
   border-top: 1px solid #181818;
}

/* Styles for the merge topic section.
---------------------------------------------------- */


ul.merge_topics li
{
   list-style-type: none;
}
dl.merge_topic dt
{
   width: 25%;
}
dl.merge_topic dd
{
   width: 74%;
}
fieldset.merge_options
{
   margin-bottom: 0.5em;
}
fieldset.merge_options legend
{
   font-weight: bold;
}
.custom_subject
{
   margin: 0.5em 0;
}

/* Styles for the login areas.
------------------------------------------------------- */

.login
{
   width: 540px;
   margin: 0 auto;
}
.login dl
{
   overflow: auto;
   clear: right;
}
.login dt, .login dd
{
   margin: 0 0 0.4em 0;
   width: 44%;
   padding: 0.1em;
}
.login dt
{
   float: left;
   clear: both;
   text-align: right;
   font-weight: bold;
}
.login dd
{
   width: 54%;
   float: right;
   text-align: left;
}
.login p
{
   text-align: center;
}
.login h3 img
{
   float: left;
   margin: 4px 0.5em 0 0;
}

/* Styles for the registration section.
------------------------------------------------------- */

.register_error
{
   border: 1px dashed red;
   padding: 5px;
   margin: 0 1ex 1ex 1ex;
}
.register_error span
{
   text-decoration: underline;
}

/* Additional profile fields */
dl.register_form
{
   margin: 0;
   clear: right;
   overflow: auto;
}

dl.register_form dt
{
   font-weight: normal;
   float: left;
   clear: both;
   width: 50%;
   margin: 0.5em 0 0 0;
}

dl.register_form dt strong
{
   font-weight: bold;
}

dl.register_form dt span
{
   display: block;
}

dl.register_form dd
{
   float: left;
   width: 49%;
   margin: 0.5em 0 0 0;
}

#confirm_buttons
{
   text-align: center;
   padding: 1em 0;
}

.coppa_contact
{
   padding: 4px;
   width: 32ex;
   background-color: #fff;
   color: #000;
   margin-left: 5ex;
   border: 1px solid #000;
}

/* Styles for maintenance mode.
------------------------------------------------------- */

#maintenance_mode
{
   width: 75%;
   min-width: 520px;
   text-align: left;
}
#maintenance_mode img.align_left
{
   margin-right: 1em;
}

/* common for all admin sections */
h3.titlebg img
{
   vertical-align: middle;
   margin-right: 0.5em;
}
tr.titlebg td
{
   padding-left: 0.7em;
}
#admin_menu
{
   min-height: 2em;
   padding-left: 0;
}
#admin_content
{
   clear: left;
}
#admin_login .centertext
{
   padding: 1em;
}
#admin_login .centertext .error
{
   padding: 0 0 1em 0;
}

/* Styles for sidebar menus.
------------------------------------------------------- */

.left_admmenu, .left_admmenu ul, .left_admmenu li
{
   padding: 0;
   margin: 0;
   list-style: none;
}
#left_admsection
{
   background-color: #202020;
   padding: 1px;
   border: 1px solid #1a1a1a;
   width: 160px;
   float: left;
   margin-right: 10px;
}
.adm_section h4.titlebg
{
   font-size: 95%;
   margin-bottom: 5px;
}
.left_admmenu li
{
   padding: 0 0 0 0.5em;
}
.left_admmenu
{
   margin-bottom: 1.1em;
}
#main_admsection
{
   margin-left: 174px;
}
tr.windowbg td, tr.windowbg2 td, tr.approvebg td, tr.highlight2 td
{
   padding: 0.3em 0.7em;
   border: 1px solid: #181818;
}
#credits p
{
   padding: 0;
   font-style: italic;
   margin: 0;
}

/* Styles for generic tables.
------------------------------------------------------- */

.topic_table table
{
   width: 100%;
}
.topic_table .icon1, .topic_table .icon2, .topic_table .stats
{
   text-align: center;
}
#topic_icons
{
   margin-top: 1em;
}
#topic_icons .description
{
   margin: 0;
}
.topic_table table thead
{
   border-bottom: 1px solid #181818;
}
/* the subject column */
.topic_table td
{
   font-size: 1em;
}
.topic_table td.subject
{
   padding: 4px;
}
.topic_table td.subject p, .topic_table td.stats, .topic_table td.lastpost
{
   font-size: 0.85em;
   padding: 0;
   margin: 0;
}
.topic_table td.lastpost, .topic_table td.lastpost
{
   font-size: 0.9em;
   line-height: 100%;
   padding: 4px;
}
.topic_table td.stickybg2
{
   background-image: url(../images/icons/quick_sticky.gif);
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: 98% 4px;
}
.topic_table td.lockedbg2
{
   background-image: url(../images/icons/quick_lock.gif);
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: 98% 4px;
}
.topic_table td.lastpost
{
   background-image: none;
}

/* Styles for (fatal) errors.
------------------------------------------------- */


#fatal_error
{
   border: 1px solid #181818;
}

.errorbox
{
   padding: 1em;
   border: 1px solid #cc3344;
   color: #000;
   background-color: #ffe4e9;
   margin: 1em 0;
}
.errorbox h3
{
   padding: 0;
   margin: 0;
   font-size: 1.1em;
   text-decoration: underline;
}
.errorbox p
{
   margin: 1em 0 0 0;
}
.errorbox p.alert
{
   padding: 0;
   margin: 0;
   float: left;
   width: 1em;
   font-size: 1.5em;
}

/* Styles for the profile section.
------------------------------------------------- */


dl
{
   overflow: auto;
   margin: 0;
   padding: 0;
}

/* Fixes for the core theme */
#profileview
{
   padding: 1px;
   border: 1px solid #000 #252525!important;
   background-color: #181818;
   -moz-border-radius: 5px;
   -webkit-border-radius: 5px;
}
#profileview .content
{
   border: none;
}
#basicinfo .content
{
   padding: 1em;
}
#detailedinfo .content
{
   padding: 0.7em 1.2em;
   border-left: 1px solid #111;
   -moz-border-radius: 5px;
   -webkit-border-radius: 5px;
}

/* The basic user info on the left */
#basicinfo
{
   width: 20%;
   float: left;
}
#detailedinfo
{
   width: 78%;
   float: right;
}
#basicinfo h4
{
   font-size: 135%;
   font-weight: 100;
   line-height: 105%;
   white-space: pre-wrap; /* css-2.1 */
   word-wrap: break-word; /* Internet Explorer 5.5+ */
   overflow: hidden;
}
#basicinfo h4 span.position
{
   font-size: 80%;
   font-weight: 100;
   display: block;
}
#basicinfo img.avatar
{
   display: block;
   margin: 10px 0 0 0;
}
#basicinfo ul
{
   list-style-type: none;
   margin: 10px 0 0 0;
}
#basicinfo ul li
{
   display: block;
   float: left;
   margin-right: 5px;
   height: 20px;
}
#basicinfo span#userstatus
{
   display: block;
   clear: both;
}
#basicinfo span#userstatus img
{
   vertical-align: middle;
}
#detailedinfo div.content dl, #tracking div.content dl
{
   clear: right;
   overflow: auto;
   margin: 0 0 18px 0;
   padding: 0 0 15px 0;
   border-bottom: 1px solid #1a1a1a;
}
#detailedinfo div.content dt, #tracking div.content dt
{
   width: 30%;
   float: left;
   margin: 0 0 3px 0;
   padding: 0;
   font-weight: bold;
   clear: both;
}
#detailedinfo div.content dd, #tracking div.content dd
{
   width: 70%;
   float: left;
   margin: 0 0 3px 0;
   padding: 0;
}
#detailedinfo div.content dl.noborder
{
   border-bottom: 0;
}
#detailedinfo div.content dt.clear
{
   width: 100%;
}
.signature, .custom_fields_above_signature, .attachments
{
   width: 98%;
   overflow: auto;
   clear: right;
   border-top: 1px solid #1a1a1a;
}
.signature h5
{
   font-size: 100%;
   margin-bottom: 10px;
}
#personal_picture
{
   display: block;
   margin-bottom: 0.3em;
}
#avatar_server_stored div
{
   float: left;
}

#main_admsection #basicinfo, #main_admsection #detailedinfo
{
   width: 100%;
}
#main_admsection #detailedinfo .content
{
   border: none !important;
}
#main_admsection #basicinfo
{
   border-bottom: 1px solid #1a1a1a;
}
#main_admsection #basicinfo h4
{
   float: left;
}
#main_admsection #basicinfo img.avatar
{
   float: right;
   vertical-align: top;
}
#main_admsection #basicinfo ul
{
   clear: left;
   padding-top: 10px;
}
#main_admsection #basicinfo span#userstatus
{
   clear: left;
}
#main_admsection #basicinfo p#infolinks
{
   display: none;
   clear: both;
}
#main_admsection #basicinfo .botslice
{
   clear: both;
}

/* Simple feedback messages */
div#profile_error, div#profile_success
{
   margin: 0 0 1em 0;
   padding: 1em 2em;
   border: 1px solid;
}
div#profile_error
{
   border-color: red;
   color: red;
   background: #fee;
}

div#profile_error span
{
   text-decoration: underline;
}

div#profile_success
{
   border-color: green;
   color: green;
   background: #efe;
}

/* Profile statistics */
#generalstats div.content dt
{
   width: 50%;
   float: left;
   margin: 0 0 3px 0;
   padding: 0;
   font-weight: bold;
   clear: both;
}
#generalstats div.content dd
{
   width: 50%;
   float: left;
   margin: 0 0 3px 0;
   padding: 0;
}

/* Activity by time */
.activity_stats
{
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
}
.activity_stats li

// Created by GeSHi 1.0.8.10 | code: -› [code=CSS] | load:0.128s | speed:352.37 KB/s

Last Edit: 10.01.2011 00:39:28 by: roco IP IP Zapisane
Global Moder
*****
La Toma Magic
Offline
03.02.2017 22:19:11
 Poland Kobieta
Poland
  WWW
DATA: [09.01.2011 22:22:09] Odp: 3 loga w banerze
Link:  http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=2064.msg3463#msg3463 Post #3 
Chyba musisz po prostu stworzyć nową klasę, a nawet dwie (bo masz dwie nowe grafiki).
Podejrzyj jak to jest zrobione w stylu, na którym chcesz się wzorować.

Code: [select]
#logo-left {
background: url(images/logo_left.jpg) top left no-repeat;
}

#logo-right {
background: url(images/logo_right.jpg) top right no-repeat;
}

#logorow {
background: url(images/logo_bg.gif) top left repeat-x;
padding: 0;
text-align: center;
}

#logorow, #logo-left {
height: 88px;
overflow: hidden;
}IP IP Zapisane

Pozdrawiam - Sandra
www.drlucy.pl
www.latoma.net
Administrator
*****
Imagination is more Important than Knowledge
Offline
08.05.2017 21:24:16
 United States Mężczyzna
United States
  WWW
DATA: [10.01.2011 00:48:32] Odp: 3 loga w banerze
Link:  http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=2064.msg3464#msg3464 Post #4 
Witam!

Tam gdzie ten styl do phpBB, to masz 2 background'y i normalny baner po środku który jest "nad", tj. normalna klikalna grafika.
Jak zwężasz okno przeglądarki, to ten lewy chowa się pod prawy. Ale sam baner, którym jest jest ten trójkąt, jest na wierzchu...
Muszę zajrzeć do stylu Cripa i stwierdzić co jest co organoleptycznie.. Jak wiadomo, Crip ma zacięcie i pisze fajne style,
ale zawsze w każdym z nich są lekkie niedoróbki, lub jak nie wie jak coś tam zrobić, to idzie na łatwiznę itd..
Ja zawsze poprawiam do swoich potrzeb, jego style. Ale spox.

Musze wrócić do normalności, muszę trochę pobyć z rodzinka, wyspać itd., np. spojrzeć na grafik, ale spoko zajrzę do tego stylu
w odniesieniu do SMF 2.0 RC4. Nie podaję rozwiązania bez testu na localhoście ok?
Chodzi o to, że muszę wszystko posprawdzać itd. To trochę żmudź, ale obiecuję się temu przyjrzeć z bliska.

Pozdrawiam
rocoAttention! Testing modifications - Steam Profile

IP IP Zapisane
Strony: [1]   TOP^Do góry
   Drukuj   
On-Line: 3 Gości, 0 Użytkowników
 
Skocz do:  

* Share this topic...
In a forum
[BBCode]
Code: [select]  -› [ Topic: 3 loga w banerze ]
[url=http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=2064.0]3 loga w banerze[/url]
In a site/blog
[xHTML]
Code: [select]  -› [ Topic: 3 loga w banerze ]
<a href="http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=2064.0" target="_blank">3 loga w banerze</a>
Geo Visitors Map