Strony: [1]   Bottom Do dołu
   Drukuj   
ico Autor    
[EN] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [RU]
     Topic: PostPrefix - pogrubienie lub kolorowanie prefixu  [Przeczytany 3413 razy]
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Technik
*****
Offline
25.12.2013 19:54:28
Topic Starter
 Poland Mężczyzna
Poland
 
Link:  https://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=294.msg717#msg717  
No więc mod PostPrefix. Fajna sprawa jednak nie do końca rozwiązana. Ponieważ prefix przyjmuje kolor danego thema i "zlewa" się z kolorem tematu, jak widać na poniższym screenie:Bardzo przydałoby się możliwość kolorowania prefixu lub przynajmniej pogrubienia go, gdyż nie wygląda to ładnie a tak by było czysto i przy większej ilości prefixów w tematach będzie to przejrzyście. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby kolorowanie prefixu - osobny kolor dla osobnego prefixu.

Nie chce iść na łatwiznę i prosić o gotowe rozwiazanie  Ale przydałaby się wskazówka co i gdzie pozmieniać  crazy

Wrzucam tutaj kod instalki pobranej stąd tłumaczenia K@milo:

GeSHi -› Code: [select]
<modification xmlns="http://www.simplemachines.org/xml/modification" xmlns:smf="http://www.simplemachines.org/">
    <id>jaybachatero:post-prefix</id>
    <version>1.1</version>

    <file name="$sourcedir/Post.php">
        <operation>
            <search position="before"><![CDATA[
    // At about this point, we&#39;re posting and that&#39;s that.
    ignore_user_abort(true);
    @set_time_limit(300);
]]></search>
            <add><![CDATA[

    //This is for the prefix.
    if (!empty($_POST[&#39;post_prefix&#39;]))
        $_POST[&#39;subject&#39;] = $_POST[&#39;post_prefix&#39;] . &#39;: &#39; . $_POST[&#39;subject&#39;];
]]></add>
        </operation>
    </file>

    <file name="$sourcedir/ManagePosts.php">
        <operation>
            <search position="after"><![CDATA[
        // Update the actual settings.
        updateSettings(array(
            &#39;removeNestedQuotes&#39; => empty($_POST[&#39;removeNestedQuotes&#39;]) ? &#39;0&#39; : &#39;1&#39;,
]]></search>
            <add><![CDATA[
        //Â The boards for post_prefix
        if (in_array(0, $_POST[&#39;post_prefix_boards&#39;]))
            $_POST[&#39;post_prefix_boards&#39;] = 0;
        else
            $_POST[&#39;post_prefix_boards&#39;] = implode(&#39;,&#39;, $_POST[&#39;post_prefix_boards&#39;]);

        // Fix UTF-8 stuff.
        $_POST[&#39;post_prefix&#39;] = preg_replace(&#39;~&amp;#(\d{4,5}|[2-9]\d{2,4}|1[2-9]\d);~&#39;, &#39;&#38;#$1;&#39;, $_POST[&#39;post_prefix&#39;]);
        $_POST[&#39;post_prefix&#39;] = preg_replace(&#39;~&(#\d*)?$~&#39;, &#39;&#39;, $_POST[&#39;post_prefix&#39;]);
]]></add>
        </operation>

        <operation>
            <search position="before"><![CDATA[
            &#39;edit_disable_time&#39; => empty($_POST[&#39;edit_disable_time&#39;]) ? &#39;0&#39; : (int) $_POST[&#39;edit_disable_time&#39;],
]]></search>
            <add><![CDATA[          &#39;post_prefix&#39; => htmlspecialchars($_POST[&#39;post_prefix&#39;], ENT_QUOTES),
            &#39;post_prefix_boards&#39; => $_POST[&#39;post_prefix_boards&#39;],
]]></add>
        </operation>

        <operation>
            <search position="before"><![CDATA[ $context[&#39;page_title&#39;] = $txt[&#39;manageposts_settings&#39;];
]]></search>
            <add><![CDATA[
    //Load the jump to data.
    loadJumpTo();
]]></add>
        </operation>

        <operation>
            <search position="after"><![CDATA[  // Check if your PHP is able to use spell checking.
]]></search>
            <add><![CDATA[
    // Explode post_prefix boards
    if (!empty($modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;]) && $modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;] != &#39;0&#39;)
        $modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;] = explode(&#39;,&#39;, $modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;]);
]]></add>
        </operation>
    </file>

    <file name="$sourcedir/ManagePermissions.php">
        <operation>
            <search position="before"><![CDATA[
                &#39;karma_edit&#39; => false,
]]></search>
            <add><![CDATA[
                &#39;post_prefix&#39; => false,
]]></add>
        </operation>
    </file>

    <file name="$themedir/Admin.template.php">
        <operation>
            <search position="replace"><![CDATA[
                <td valign="top">
                    <input type="text" name="edit_disable_time" id="edit_disable_time_input" value="&#39;, empty($modSettings[&#39;edit_disable_time&#39;]) ? &#39;0&#39; : $modSettings[&#39;edit_disable_time&#39;], &#39;" size="5" /> &#39;, $txt[&#39;manageposts_minutes&#39;], &#39;
                </td>
            </tr><tr class="windowbg2">
                <td align="right" colspan="2">
                    <input type="submit" name="save_settings" value="&#39;, $txt[&#39;manageposts_settings_submit&#39;], &#39;" />
                </td>
            </tr>
]]></search>
            <add><![CDATA[
                <td valign="top">
                    <input type="text" name="edit_disable_time" id="edit_disable_time_input" value="&#39;, empty($modSettings[&#39;edit_disable_time&#39;]) ? &#39;0&#39; : $modSettings[&#39;edit_disable_time&#39;], &#39;" size="5" /> &#39;, $txt[&#39;manageposts_minutes&#39;], &#39;
                </td>
            </tr><tr class="windowbg2">
                <td colspan="2"><hr /></td>
            </tr><tr class="windowbg2">
                <th width="50%" align="right">
                    <label for="poast_prefix">&#39;, $txt[&#39;post_prefix&#39;], &#39;</label>:
                    <div class="smalltext" style="font-weight: normal;">&#39;, $txt[&#39;post_prefix_note&#39;], &#39;</div>
                </th>
                <td valign="top">
                    <input type="text" name="post_prefix" id="post_prefix" value="&#39;, empty($modSettings[&#39;post_prefix&#39;]) ? &#39;&#39; : $modSettings[&#39;post_prefix&#39;], &#39;" size="30" />
                </td>
            </tr><tr class="windowbg2">
                <th width="50%" align="right" valign="top">
                    <label for="post_prefix_boards">&#39; ,$txt[&#39;post_prefix_boards&#39;], &#39;:<br /></label>
                    <span class="smalltext" style="font-weight: normal;">&#39; ,$txt[&#39;post_prefix_boards_desc&#39;], &#39;</span>
                </th>
                <td>
                    <select name="post_prefix_boards[]" id="post_prefix_boards" size="10" multiple="multiple">;
                        <option value="0" &#39; .(isset($modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;]) && $modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;] == 0 ? &#39;selected="selected"&#39; : &#39;&#39;). &#39;>&#39; .$txt[&#39;post_prefix_boards_all&#39;]. &#39;</option>&#39;;
                foreach ($context[&#39;jump_to&#39;] as $category)
                {
                    echo &#39;
                        <option disabled="disabled">----------------------------------------------------</option>
                        <option disabled="disabled">&#39;, $category[&#39;name&#39;], &#39;</option>
                        <option disabled="disabled">----------------------------------------------------</option>&#39;;
                    foreach ($category[&#39;boards&#39;] as $board)
                        echo &#39;
                        <option value="&#39; .$board[&#39;id&#39;]. &#39;" &#39; .(isset($modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;]) && is_array($modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;]) ? in_array($board[&#39;id&#39;], $modSettings[&#39;post_prefix_boards&#39;]) ? &#39;selected="selected"&#39; : &#39;&#39; : &#39;&#39;). &#39;> &#39; . str_repeat(&#39;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#39;, $board[&#39;child_level&#39;]) . &#39;|--- &#39; . $board[&#39;name&#39;] . &#39;</option>&#39;;
                }
            echo &#39;
                    </select>
                </td>
            </tr><tr class="windowbg2">
                <td align="right" colspan="2">
                    <input type="submit" name="save_settings" value="&#39;, $txt[&#39;manageposts_settings_submit&#39;], &#39;" />
                </td>
            </tr>
]]></add>
        </operation>
    </file>

    <file name="$themedir/Post.template.php">
        <operation>
            <search position="replace"><![CDATA[
    echo &#39;
                            <tr>
                                <td align="right" style="font-weight: bold;&#39;, isset($context[&#39;post_error&#39;][&#39;no_subject&#39;]) ? &#39;color: red;&#39; : &#39;&#39;, &#39;" id="caption_subject">
                                    &#39;, $txt[70], &#39;:
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="text" name="subject"&#39;, $context[&#39;subject&#39;] == &#39;&#39; ? &#39;&#39; : &#39; value="&#39; . $context[&#39;subject&#39;] . &#39;"&#39;, &#39; tabindex="&#39;, $context[&#39;tabindex&#39;]++, &#39;" size="80" maxlength="80" />
                                </td>
                            </tr>
]]></search>
            <add><![CDATA[
    if (allowedTo(&#39;post_prefix&#39;))
    {
    echo &#39;
                            <tr>
                                <td align="right" style="font-weight: bold;" id="post_prefix">
                                    &#39;, $txt[&#39;post_prefix&#39;], &#39;:
                                </td>
                                <td>
                                    <select name="post_prefix" id="post_prefix">
                                        <option value="" />&#39;;

                                    $post_prefix = explode(&#39;,&#39;, $modSettings[&#39;post_prefix&#39;]);
                                    foreach ($post_prefix as $prefix)
    echo &#39;
                                        <option value="&#39;, ltrim($prefix), &#39;" >&#39;, ltrim($prefix), &#39;</option>&#39;;
    echo &#39;
                                    </select>
                                </td>
                            </tr>&#39;;
    }
    echo &#39;
                            <tr>
                                <td align="right" style="font-weight: bold;&#39;, isset($context[&#39;post_error&#39;][&#39;no_subject&#39;]) ? &#39;color: red;&#39; : &#39;&#39;, &#39;" id="caption_subject">
                                    &#39;, $txt[70], &#39;:
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="text" name="subject"&#39;, $context[&#39;subject&#39;] == &#39;&#39; ? &#39;&#39; : &#39; value="&#39; . $context[&#39;subject&#39;] . &#39;"&#39;, &#39; tabindex="&#39;, $context[&#39;tabindex&#39;]++, &#39;" size="80" maxlength="80" />
                                </td>
                            </tr>
]]></add>
        </operation>
    </file>

    <file name="$languagedir/Admin.polish.php">
        <operation>
            <search position="before"><![CDATA[
$txt[&#39;edit_disable_time_zero&#39;] = &#39;0 wyłączone&#39;;
]]></search>
            <add><![CDATA[
$txt[&#39;post_prefix&#39;] = &#39;Lista prefixow przed dodaniem postu.&#39;;
$txt[&#39;post_prefix_note&#39;] = &#39;Oddziel każdy prefix przecinkiem (<b>,</b>)&#39;;
$txt[&#39;post_prefix_boards&#39;] = &#39;Działy gdzie ma widnieć prefix&#39;;
$txt[&#39;post_prefix_boards_desc&#39;] = &#39;Zaznacz działy aby pokazać prefix.&#39;;
$txt[&#39;post_prefix_boards_all&#39;] = &#39;Wszystkie działy&#39;;

]]></add>
        </operation>
    </file>

    <file name="$languagedir/Post.polish.php">
        <operation>
            <search position="end" />
            <add><![CDATA[
$txt[&#39;post_prefix&#39;] = &#39;Prefix&#39;;
]]></add>
        </operation>
    </file>

    <file name="$languagedir/ManagePermissions.polish.php">
        <operation>
            <search position="end" />
            <add><![CDATA[

//PostPrefix permissions.
$txt[&#39;permissionname_post_prefix&#39;] = &#39;Dodaj prefix&#39;;
$txt[&#39;permissionhelp_post_prefix&#39;] = &#39;Jesli właczysz pozwolenie dla tej grup/y, bedzie/a mogli wybrac/zaznaczyc prefix dla swojego tematu.&#39;;
]]></add>
        </operation>
    </file>
</modification>
// Created by GeSHi 1.0.8.10 | code: -› [code=PHP] | load:0.062s | speed:144.15 KB/sZa wszelkie wskazówki THX z góry  drinksAttention! Testing modifications - Steam Profile

IP IP Zapisane
Administrator
*****
Imagination is more Important than Knowledge
Offline
08.05.2017 21:24:16
 United States Mężczyzna
United States
  WWW
Link:  https://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=294.msg718#msg718 Post #1 
Cześć Draco!

Sorka balowałem 2 dni hehe

OK. widzę ten kod.. no i co widzę?

Oczywiście wiesz, że to mod do wersji smf 1.xx? Co nie znaczy, że to jakaś trudność, żeby go zintegrować z smf 2.0

Widzę, że ten mod robi tzw. "bźźź" i nie wiele więcej.. to nie jest to co myślisz, lub to co może się naprawdę przydać..

Widzisz ten fragment:

GeSHi -› Code: [select]
    <file name="$sourcedir/Post.php">
        <operation>
            <search position="before"><![CDATA[
   // At about this point, we're posting and that's that.
   ignore_user_abort(true);
   @set_time_limit(300);
]]></search>
            <add><![CDATA[

   //This is for the prefix.
   if (!empty($_POST['post_prefix']))
       $_POST['subject'] = $_POST['post_prefix'] . ': ' . $_POST['subject'];
]]></add>
        </operation>
    </file>
// Created by GeSHi 1.0.8.10 | code: -› [code=XML] | load:0.001s | speed:494.82 KB/sto ten kawałek:

GeSHi -› Code: [select]
    //This is for the prefix.
    if (!empty($_POST['post_prefix']))
        $_POST['subject'] = $_POST['post_prefix'] . ': ' . $_POST['subject'];
// Created by GeSHi 1.0.8.10 | code: -› [code=PHP] | load:0.031s | speed:4.64 KB/s- po prostu zlewa "w locie" - wcześniej utworzony "prefix" z linkiem, który jest nazwą posta, (subiect), dodając dwukropek i spację.. i to wszystko.. ot bźźź
Tj. to dodaje do postu, czyli nazwy topiku, (kiedy go otworzysz, będzie w nazwie i również jako < title >), i w pliku MessageIndex.template.php.

Muszę się niestety poddać.. łatwiej byłoby napisać nowego moda.. sorka!
- nawet jakby dodał to zobaczysz kod zamiast np. koloru..
czyli np. < span style = " color: red; " >Prefix1: < / span >Nazwa topa.. zamiast: Prefix1: Nazwa topa
- co oczywiście wynika z mechanizmów samoobrony smf..

Ten mod dokleja kawałek czystego textu do linka, którym jest Nazwa Topa i widać to w dwóch miejscach..
Jednak, kiedy wyedytujesz posta i np. wybierzesz inny prefix to doda do już istniejącego.. czyli np. zobaczysz - Prefix2: Prefix1: Nazwa topa. ...bzdura nie? ale to wynika z kodu tego moda..

Nie można go pokolorować, ani nic z nim zrobić.. no może można spróbować przez htmlspecialchars, ale to też bullshit, lepiej byłoby zainstalować moda do kolorowania postów czy działów, bo takie są i są bardziej przydatne niż to gówienko..
Tak, więc, Draco przykro mi, ale nie mogę tego zrobic i wynika to wyłącznie z konstrukcji kodu.

Napisałeś:

Quote: [select]
Fajna sprawa jednak nie do końca rozwiązana. Ponieważ prefix przyjmuje kolor danego thema i "zlewa" się z kolorem tematu, jak widać na poniższym screenie:


To nieprawda! - ten cały prefix, to słowo doklejone z przodu linka, którym jest Nazwa Topa i musi wyglądać jak reszta linka i jeśli taki top przykleisz to będzie link topa pogrubiony i tym samym prefix, bo razem daje ten link.. Gościu nie przemyślał sprawy do końca.. może to turek? nieważne.. jest sporo modów które są po prostu mało-potrzebne i to jeden z takich "okazów"...


Wskazówka?

Nie ma sensu instalować tego moda już lepiej samemu to robić "z palca" np. tworzysz topik, gdzie dajesz jakieś tipsy, to np. piszesz:

[Tip] Port Forwarding pod BitTornado

I masz swój prefix, lub inny w zależności od potrzeb.. - to tylko kwestia dogadania się z ludźmi, jak sądzę..
Taki tips..

No nic, jak widać nie mogłem w tej kwestii pomóc, a pisze to po gruntownej analizie powyższego kodu instalki moda, przykro mi.  bezradny

Może znajdą się osoby, które stwierdzą coś innego, jednak jestem pewien tego co piszę..

Pozdrawiam 
rocoAttention! Testing modifications - Steam Profile

IP IP Zapisane
Technik
*****
Offline
25.12.2013 19:54:28
Topic Starter
 Poland Mężczyzna
Poland
 
Link:  https://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=294.msg719#msg719 Post #2 
No cóż szkoda.... wiem, że to jest pod 1.1.x ale właśnie zainstalowałem sobie takie testowe forum właśnie z 1.1.9  ... i powiem, że niejako więcej tych modów pod 1.1.9 nawet starszych, które po kosmetycznych zmianach nadają się pod 1.1.9 i śmigają sobie pięknie. Widziałem taki mod właśnie z prefixem pod IPB czy vB ... fajne sprawa bo prefixy takie można dawać pod różne działy, w różnych kolorach...ale na IPB się nie przerzuce wole smf  Chichot Nic pozostaje czekać być może pojawi się podobny mod... na razie sprawa się nie pali więc nie ma tak duże problemu...zresztą nie jest to rzeczy wymagana a jedynie fajny dodatek z tego by był dla większego porządku na forum...

Pozdro serdeczne  drinksAttention! Testing modifications - Steam Profile

IP IP Zapisane
Administrator
*****
Imagination is more Important than Knowledge
Offline
08.05.2017 21:24:16
 United States Mężczyzna
United States
  WWW
Link:  https://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=294.msg721#msg721 Post #3 
Zainteresuj się modami do kolorowania działów i postów, ponieważ one działają podobnie, tylko lepiej.. na stewkę je znajdziesz na smf.org. Poszukaj również modów typu SEO, ale nie kombinuj z żadnymi które stosują ModRewrite, bo spieprzysz sobie forum.. Ale są różne mody i czasami warto pomyszkować w tamtych rejonach, zresztą nie tylko..
Możesz też utworzyć takie działy i kategorie, że porządek będzie automatyczny, i wiele tu zależy od Twojej inwencji i Twoich ludzi.
Chyba był też mod który dodawał przed topem (linkiem) jakąś grafę, której można nazwać anchory, co poprawia widzialność dla robotów np. z google itp..

SMF, choć nie jest tak rozbudowany jak np. płatny IPB, (co kosztuje tyle co system operacyjny..), to i tak jest lepszy, ponieważ jest wręcz jak plastelinka i można go formować dowolnie, nawet można oprzeć stronki na silniku z smf'a.
Chyba też widziałem do skryptu smf dodawanie gwiazdek do topów, ale nie ocenianie, to też widziałem.. Trzeba pomyśleć, ponieważ modów nie dość, że codziennie przybywa, to jest ich zatrzęsienie..

Pozdrówka  plane
rocoAttention! Testing modifications - Steam Profile

IP IP Zapisane
Technik
*****
Offline
25.12.2013 19:54:28
Topic Starter
 Poland Mężczyzna
Poland
 
Link:  https://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=294.msg722#msg722 Post #4 
No właśnie i za to kocham SMF. Fajna rzecz zrobić sobie taki poligon doświadczalny w formie testowego forum i trenować... tak ja robie. I ciągle człowiek uczy się czegoś nowego...nie offtopując ... lece poszperać na smf.org za tym prefixem bo teraz smaka sobie narobiłem  PozdroAttention! Testing modifications - Steam Profile

IP IP Zapisane
Administrator
*****
Imagination is more Important than Knowledge
Offline
08.05.2017 21:24:16
 United States Mężczyzna
United States
  WWW
Link:  https://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=294.msg724#msg724 Post #5 
Ja po za własnym Poligonem, polecam poligon na localhoście, (czyli własny serverek), dobry edytor, kilka klientów ftp, porównywarkę plików i co najmniej 3 przeglądarki w systemie...
Ok. ja też spadam, a top niech zostanie, może znajdą się inne tipsy w kwestiach prefixów lub podobnie..

NarkaAttention! Testing modifications - Steam Profile

IP IP Zapisane
Strony: [1]   TOP^Do góry
   Drukuj   
On-Line: 1 Gość, 0 Użytkowników
 
Skocz do:  

* Share this topic...
In a forum
[BBCode]
[url=https://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=294.0]PostPrefix - pogrubienie lub kolorowanie prefixu[/url]
In a site/blog
[xHTML]
<a href="https://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=294.0" target="_blank">PostPrefix - pogrubienie lub kolorowanie prefixu</a>
Geo Visitors Map