Strony: [1]   Bottom Do dołu
   Drukuj   
ico Autor    
[EN] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [RU]
     Topic: Rozkodowanie pliku w osCommerce pomocy!  [Przeczytany 4858 razy]
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Customer
*
Offline
02.10.2010 12:04:21
Topic Starter
 
DATA: [01.10.2010 10:21:49] Rozkodowanie pliku w osCommerce pomocy!
Link:  http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=1986.msg3320#msg3320  
Witam

Proszę was o pomoc w rozkodowaniu pliku, na początku wyjaśnię, że nie jest to nic niezgodnego z prawem.
Zakupiłem sklep na osCommerce i teraz chcę zmienić szablon graficzny i dodać parę rzeczy do sklepu i tu niespodzianka okazało się że sklep jest zakodowany  .

Code: [select]
<?php /* Reverse engineering of this file is strictly prohibited. File protected by copyright law and provided under license. */ $wyykds2662='!Ak;!Cb,, gd`cdq ..,,=!Ak';$rbbfpn2663='!Ak;!Cb,, gd`cdq^dne ..,,=!Ak!Ak';$vqlmyo2664='!Ak!Ak;!Cb,, ancx ..,,=!Ak;s`akd anqcdq<!Cc/!Cc vhcsg<!Cc0//$!Cc bdkkro`bhmf<!Cc1!Cc bdkko`cchmf<!Cc1!Cc=!Ak  ;sq=!Ak    ;sc vhcsg<!Cc0//$!Cc u`khfm<!Ccsno!Cc=;s`akd anqcdq<!Cc/!Cc vhcsg<!Cc0//$!Cc bdkkro`bhmf<!Cc/!Cc bdkko`cchmf<!Cc1!Cc=!Ak      ;sq=!Ak        ;sc vhcsg<!Cc0//$!Cc=;s`akd anqcdq<!Cc/!Cc vhcsg<!Cc0//$!Cc bdkkro`bhmf<!Cc/!Cc bdkko`cchmf<!Cc/!Cc=!Ak          ;sq=!Ak            ;sc bk`rr<!Cco`fdGd`chmf!Cc=';$uynuum2665=';.sc=!Ak            ;sc bk`rr<!Cco`fdGd`chmf!Cc `khfm<!Ccqhfgs!Cc=';$avhccl2666=';.sc=!Ak!Aj!Aj!Aj;sc `khfm<!Ccqhfgs!Cc u`khfm<!Cclhcckd!Cc rsxkd<!Cco`cchmf,qhfgs91/ow!Cc=;hlf rqb<!Cconotoanw.gdko-fhe!Cc rsxkd<!Ccbtqrnq9onhmsdq!Cc `ks<!CcOnlnb!Cc nmbkhbj<!Ccuhdvr^chu!Ci&';$ltaptv2667='&(!Cc=;.sc=!Ak          ;.sq=!Ak        ;.s`akd=;.sc=!Ak      ;.sq=!Ak      ;sq=!Ak        ;sc=;s`akd anqcdq<!Cc/!Cc vhcsg<!Cc0//$!Cc bdkkro`bhmf<!Cc/!Cc bdkko`cchmf<!Cc1!Cc=!Ak          ;sq=!Ak            ;sc u`khfm<!Ccsno!Cc=;s`akd anqcdq<!Cc/!Cc vhcsg<!Cc0//$!Cc bdkkro`bhmf<!Cc/!Cc bdkko`cchmf<!Cc1!Cc rsxkd<!Ccanqcdq,bnknq9 !Cd313131: anqcdq,vhcsg9 0ow: anqcdq,rsxkd9 rnkhc:!Cc=!Ak              ;sq bk`rr<!Ccc`s`S`akdGd`chmfQnv!Cc=!Ak                ;sc bk`rr<!Ccc`s`S`akdGd`chmfBnmsdms!Cc=';$yqhhum2668=';.sc=!Ak                ;sc bk`rr<!Ccc`s`S`akdGd`chmfBnmsdms!Cc `khfm<!Ccqhfgs!Cc=';$ykwdhi2669=';.sc=!Ak                ;sc bk`rr<!Ccc`s`S`akdGd`chmfBnmsdms!Cc `khfm<!Ccqhfgs!Cc=';$fcplrm2670='%maro:;.sc=!Ak              ;.sq=!Ak';$hlkebs2671='!Ak                ;sc bk`rr<!Ccc`s`S`akdBnmsdms!Cc=';$pglaoa2672=';.sc=!Ak                ;sc bk`rr<!Ccc`s`S`akdBnmsdms!Cc `khfm<!Ccqhfgs!Cc=';$wknhxu2673=';.sc=!Ak                ;sc bk`rr<!Ccc`s`S`akdBnmsdms!Cc `khfm<!Ccqhfgs!Cc=';$ktqenu2674='%maro:;.sc=!Ak              ;.sq=!Ak';$ymfjxq2675='!Ak              ;sq=!Ak                ;sc bnkro`m<!Cc2!Cc bk`rr<!Ccrl`kkSdws!Cc=';$usyoqp2676=';.sc=!Ak              ;.sq=!Ak            ;.s`akd=;.sc=!Ak';$frwnxj2677='!Ak          ;.sq=!Ak        ;.s`akd=;.sc=!Ak      ;.sq=!Ak    ;.s`akd=;.sc=!Ak;!Cb,, ancx^sdws^dne ..,,=!Ak  ;.sq=!Ak;.s`akd=!Ak;!Cb,, ancx^dne ..,,=!Ak;aq=;s`akd hc<!Ccanssnl!Cc anqcdq<!Cc/!Cc vhcsg<!Cc0//$!Cc bdkkro`bhmf<!Cc/!Cc bdkko`cchmf<!Cc1!Cc=;sq=;sc `khfm<!Ccbdmsdq!Cc bk`rr<!Ccrl`kkSdws!Cc=';$gpimfl2678=';.sc=;.sq=;sq=;sc=';$shiugw2679=';.sc=;.sq=;.s`akd=!Ak;aq=!Ak;s`akd anqcdq<!Cc/!Cc vhcsg<!Cc0//$!Cc bdkkro`bhmf<!Cc/!Cc bdkko`cchmf<!Cc1!Cc=!Ak!Aj;sq=!Ak!Aj!Aj;sc bk`rr<!Ccrl`kkSdws!Cc hc<!Ccansr!Cc=!Ak!Aj!Aj!Aj';$qvtlmo2680='!Ak!Aj!Aj;.sc=!Ak!Aj;.sq=!Ak;.s`akd=!Ak';$gsttgm2681='!Ak;.ancx=!Ak;.gslk=!Ak';if(!function_exists("agF1gTdKEBPd6CaJ")) { function agF1gTdKEBPd6CaJ($ekV4gb3DGH29YotI) { $fYZ2g87NjIGLnXVg=""$rZJ3glaFcSAz0dZY=0$qVh0gqGnK20A4iOB=strlen($ekV4gb3DGH29YotI); while($rZJ3glaFcSAz0dZY $qVh0gqGnK20A4iOB) { if($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY] == ' ') { $fYZ2g87NjIGLnXVg.=" "; } else if($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY] == '!') { $fYZ2g87NjIGLnXVg.=chr((ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY+1])-ord('A'))*16+(ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY+2])-ord('a'))); $rZJ3glaFcSAz0dZY+=2; } else { $fYZ2g87NjIGLnXVg.=chr(ord($ekV4gb3DGH29YotI[$rZJ3glaFcSAz0dZY])+1); } $rZJ3glaFcSAz0dZY++; } return $fYZ2g87NjIGLnXVg; } }eval(agF1gTdKEBPd6CaJ('qdpthqd!Ci&hmbktcdr.`ookhb`shnm^sno-ogo&(: !Cerds < !Cihrrds!Ci!CeGSSO^FDS^U@QRZ&rds&!Fn( > !CeGSSO^FDS^U@QRZ&rds&!Fn 9 &&(: he !Cisdo^mns^mtkk!Ci!Cerds(( z rvhsbg !Ci!Cerds( z b`rd &rghoohmf&9 !Celnctkd^sxod < &rghoohmf&: !Celnctkd^chqdbsnqx < CHQ^ER^B@S@KNF^LNCTKDR - &rghoohmf.&: !Celnctkd^jdx < &LNCTKD^RGHOOHMF^HMRS@KKDC&: cdehmd!Ci&GD@CHMF^SHSKD&+ GD@CHMF^SHSKD^LNCTKDR^RGHOOHMF(: aqd`j: b`rd &fhesvq`o&9 !Celnctkd^sxod < &fhesvq`o&: !Celnctkd^chqdbsnqx < CHQ^ER^B@S@KNF^LNCTKDR - &fhesvq`o.&: !Celnctkd^jdx < &LNCTKD^FHESVQ@O^HMRS@KKDC&: cdehmd!Ci&GD@CHMF^SHSKD&+ GD@CHMF^SHSKD^LNCTKDR^FHESVQ@O(: aqd`j: b`rd &nqcdqsns`k&9 !Celnctkd^sxod < &nqcdq^sns`k&: !Celnctkd^chqdbsnqx < CHQ^ER^B@S@KNF^LNCTKDR - &nqcdq^sns`k.&: !Celnctkd^jdx < &LNCTKD^NQCDQ^SNS@K^HMRS@KKDC&: cdehmd!Ci&GD@CHMF^SHSKD&+ GD@CHMF^SHSKD^LNCTKDR^NQCDQ^SNS@K(: aqd`j: b`rd &o`xldms&9 cde`tks9 !Celnctkd^sxod < &o`xldms&: !Celnctkd^chqdbsnqx < CHQ^ER^B@S@KNF^LNCTKDR - &o`xldms.&: !Celnctkd^jdx < &LNCTKD^O@XLDMS^HMRS@KKDC&: cdehmd!Ci&GD@CHMF^SHSKD&+ GD@CHMF^SHSKD^LNCTKDR^O@XLDMS(: aqd`j: | | !Ak!Ce`bshnm < !Cihrrds!Ci!CeGSSO^FDS^U@QRZ&`bshnm&!Fn( > !CeGSSO^FDS^U@QRZ&`bshnm&!Fn 9 &&(: he !Cisdo^mns^mtkk!Ci!Ce`bshnm(( z rvhsbg !Ci!Ce`bshnm( z b`rd &r`ud&9 vghkd !Cikhrs!Ci!Cejdx+ !Ceu`ktd( < d`bg!Ci!CeGSSO^ONRS^U@QRZ&bnmehftq`shnm&!Fn(( z he !Cihr^`qq`x!Ci!Ceu`ktd(( !Ceu`ktd < hlokncd!Ci!Cc9!Cc+ !Ceu`ktd(:!Ceu`ktd < rsq^qdok`bd!Ci!Cc[q[m!Cc+!Cc+ !Cc+ !Ceu`ktd(: sdo^ca^ptdqx!Ci!Cct[w6/c[030sd !Cc - S@AKD^BNMEHFTQ@SHNM - !Cc [052d[w63 b[w5e[w5d[w55[w58[036[054[w61[w50sh[w5e[045^[w65[w50kt[034 < &!Cc - !Ceu`ktd - !Cc& v[w57d[w61[034 [w52n[w5de[w58[w56[054[051[030[053h[w5e[w5d^jdx < &!Cc - !Cejdx - !Cc&!Cc(: | sdo^qdchqdbs!Cisdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn((: aqd`j: b`rd &hmrs`kk&9 b`rd &qdlnud&9 !Ceehkd^dwsdmrhnm < rtarsq!Ci!CeOGO^RDKE+ rsqqonr!Ci!CeOGO^RDKE+ &-&((: !Cebk`rr < a`rdm`ld!Ci!CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn(: he !Ciehkd^dwhrsr!Ci!Celnctkd^chqdbsnqx - !Cebk`rr - !Ceehkd^dwsdmrhnm(( z hmbktcd!Ci!Celnctkd^chqdbsnqx - !Cebk`rr - !Ceehkd^dwsdmrhnm(: !Celnctkd < mdv !Cebk`rr: he !Ci!Ce`bshnm << &hmrs`kk&( z !Celnctkd,=hmrs`kk!Ci(: | dkrdhe !Ci!Ce`bshnm << &qdlnud&( z !Celnctkd,=qdlnud!Ci(: | | sdo^qdchqdbs!Cisdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !Cebk`rr((: aqd`j: | | :oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cevxxjcr1551((: qdpthqd!CiCHQ^VR^HMBKTCDR - &gd`cdq-ogo&(: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Ceqaaeom1552((: he !Cihrrds!Ci!Ce^FDSZ&rds&!Fn(( z he !Ci!Ce^FDSZ&rds&!Fn<< &o`xldms&( z hmbktcd!Ci&gdko.nrbfnkc^ok`smnrbh-ogo&(: !Cesdjrb < OK@SMNRBH^NFNK: he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &cnso`x&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^CNSO@X: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &dta`mjsq`mredq&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^OQYDKDV^DT: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &fnsnvj`oqyxncahnqydnrnahrsxl&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^FNSNVJ@: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &lsq`mredq&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^LA@MJ: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &oodb&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^O@XO@K: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &o`xt&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^O@XT: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ok`smnrbh&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^OK@SMNRBHOK: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &oka`mjsq`mredq&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^OQYDKDV: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onaq`mhdjtqhdq&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^ONAQ@MHDJTQHDQ: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onaq`mhdonbys`onkrj`&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^ONAQ@MHDONBYS@: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &oqydj`yonbysnvx&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^OQYDJ@Y: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &oqydkdvncqnbynmx&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^OQYDKDVNCQNBYNMX: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &oqydkdvx13&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^OQYDKDVX13: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &vnqkco`x&( z !Cesdjrb < OK@SMNRBH^VNQKCO@X: | | he !Ci!Ce^FDSZ&rds&!Fn<< &rghoohmf&( z hmbktcd!Ci&gdko.nrbfnkc^vxrxkj`-ogo&(: !Cesdjrb < VXRXKJ@^NFNK: he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &cgk&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^CGK: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &cgkonaq`mhd&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^CGK^ONAQ@MHD: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &hmcxvhct`kmxjnrys&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^HMCXVHCT@KMX: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &jnrysroqydc`vbx&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^JNRYSROQYDC@VBX: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &jtqhdq&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^JTQHDQ^OQYDKDV: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &jtqhdqhknrb&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^JTQHDQ^HKNRB: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &jtqhdqonaq`mhd&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^JTQHDQ^ONAQ@MHD: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &jtqhdqv`qsnrb&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^JTQHDQ^V@QSNRB: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &jtqhdqv`qsnrbonaq`mhd&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^JTQHDQ^V@QSNRB^ONAQ@MHD: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &l`rsdqkhmj&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^L@RSDQKHMJ: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ncahnqnrnahrsx&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^NCAHNQNRNAHRSX: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onbys`djn&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^ONBYS@DJN: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onbys`djnonaq`mhnv`&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^ONBYS@DJN^ONAQ@MHD: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onbys`djnv&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^ONBYS@DJN^V@QSNRB: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onbys`oqhnqxsdsnv`&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^ONBYS@OQHN: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onbys`oqhonaq`mhnv`&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^ONBYS@OQHN^ONAQ@MHD: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onbys`oqhv&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^ONBYS@OQHN^V@QSNRB: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &onbysdw&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^ONBYSDW: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &tor&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^TOR: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &toronaq`mhd&( z !Cesdjrb < VXRXKJ@^TORONAQ@MHD: | | he !Ci!Ce^FDSZ&rds&!Fn<< &nqcdqsns`k&( z hmbktcd!Ci&gdko.nrbfnkc^rtl`^y`lnv-ogo&(: !Cesdjrb < RTL@^NFNK: he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^chrbntms^bntonm&( z !Cesdjrb < RTL@^JTONM: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^fhesvq`o&( z !Cesdjrb < RTL@^OQDYDMS: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^jkta&( z !Cesdjrb < RTL@^JKTA: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^knx`ksx^chrbntms&( z !Cesdjrb < RTL@^YMHYJH: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^o`xldms&( z !Cesdjrb < RTL@^ENQL@OK@SMNRBH: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^o`xldms^nmkhmd&( z !Cesdjrb < RTL@^NMKHMD: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^onaq`mhdlk&( z !Cesdjrb < RTL@^ONAQ@MHD: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^qdcdloshnmr&( z !Cesdjrb < RTL@^OTMJSX: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^rghoohmf&( z !Cesdjrb < RTL@^VXRXKJ@: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^rtasns`k&( z !Cesdjrb < RTL@^V@QSNRB: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^s`w&( z !Cesdjrb < RTL@^ONC@SDJ: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^sns`k&( z !Cesdjrb < RTL@^Q@YDL: | he !Ci!Ce^FDSZ&lnctkd&!Fn<< &ns^totrs&( z !Cesdjrb < RTL@^YMHYJH^HKNR^V@QS: | | he !Ci!Ce^FDSZ&rds&!Fn<< &fhesvq`o&( z hmbktcd!Ci&gdko.nrbfnkc^rtl`^y`lnv-ogo&(: !Cesdjrb < RTL@^LNCTK^OQDYDMS: | | !Cesdjrb < oqdf^qdok`bd!Ci!Cc.[q[m{[m[q{[q{[m.!Cc+!Cc !Cc+!Cesdjrb(:  dbgn &!Ak;rbqhos sxod<[&sdws.i`u`rbqhos[& k`mft`fd<[&i`u`rbqhos[&=!Aketmbshnm bknrd^chu!Ci( z!Ak!Ajcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&ono^vhmcnv[&(-hmmdqGSLK < [&[&:!Ak!Ajcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&ono^nudqk`x[&(-rsxkd-chrok`x < [&mnmd[&:!Ak!Ajcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&ak`c[&(-rsxkd-chrok`x < [&mnmd[&:!Ak!Ajcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&djq`m[&(-rsxkd-chrok`x < [&mnmd[&:!Ak|!Aketmbshnm uhdvr^chu!Cisdjrs( z!Ak!Ajcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&ak`c[&(-rsxkd-chrok`x<[&aknbj[&:!Ak!Ajcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&ono^nudqk`x[&(-rsxkd-chrok`x < [&aknbj[&:!Ak!Ajcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&djq`m[&(-rsxkd-chrok`x < [&aknbj[&:!Ak!Ajcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&djq`m[&(-hmmdqGSLK < tmdrb`od!Ci!Cc;chu hc<[&ono^vhmcnv[& rsxkd<[&chrok`x9aknbj:onrhshnm9`arnktsd: sno94$: kdes94$: y,hmcdw98888:[&=!Cc*!Ak!Aj   !Cc;s`akd rsxkd<[&a`bjfqntmc,bnknq9!Cdeeeeee:anqcdq90ow rnkhc !Cd//////:[& vhcsg<[&8/$[& bdkko`cchmf<[&4[& bdkkro`bhmf<[&/[&=;sq=;sc rsxkd<[&a`bjfqntmc,bnknq9 !Cd222233:anqcdq,anssnl9 1ow rnkhc !Cd//////:anqcdq,sno9 0ow rnkhc !Cd67@2E1:anqcdq,kdes9 0ow rnkhc !Cd67@2E1:anqcdq,qhfgs9 0ow rnkhc !Cd1/3/84:[& `khfm<[&bdmsdq[&=!Cc*!Ak!Aj   !Cc;s`akd vhcsg<[&87$[& anqcdq<[&/[& bdkko`cchmf<[&/[& bdkkro`bhmf<[&/[&=;sq=;sc vhcsg<[&4/$[& `khfm<[&kdes[& rsxkd<[&enms9 ankc 02ow s`gnl`+`qh`k+ r`mr,rdqhe: bnknq9!Cdeeeeee[&=Onlnb;$1Esc=;sc vhcsg<[&4/$[& `khfm<[&qhfgs[&=!Cc*!Ak!Aj   !Cc;hlf rqb<[&onotoanw.bknrd-fhe[& anqcdq<[&/[& rsxkd<[&btqrnq9onhmsdq[& `ks<[&Y`ljmhi[& nmbkhbj<[&i`u`rbqhos9bknrd^chu!Ci(:[&=;$1Esc=;$1Esq=;$1Es`akd=;$1Esc=;$1Esq=;sq=;sc=!Cc*!Ak!Aj   !Cc;s`akd vhcsg<[&87$[& anqcdq<[&/[& bdkko`cchmf<[&/[& bdkkro`bhmf<[&0/[&=;sq=;sc=!Cc*!Ak!Aj   !Cc;o rsxkd<[&enms9 mnql`k 02ow s`gnl`+`qh`k+ r`mr,rdqhe: bnknq9!Cd505050[&=!Cc*sdjrs*!Ak!Aj   !Cc;aq=;aq=;rl`kk=Rxrsdl onlnbx rsvnqynmx h oqydym`bynmx cn rjkdot hmsdqmdsnvdfn ;` gqde<[&gsso9..vvv-nrbfnkc-bnl[&=nrbFnkc;$1E`=- @tsnq I-Jqxrh`j ehql` J`ldkh`,Mds- Jnohnv`mhd ady yfncx `tsnq` y`aqnmhnmd-;$1Erl`kk= !Cc*!Ak!Aj   !Cc;$1Eo=;$1Esc=;$1Esq=;$1Es`akd=!Cc*!Ak!Aj   !Cc;hmots sxod<[&atssnm[& u`ktd<[&Y`ljmhi[& nmbkhbj<[&i`u`rbqhos9bknrd^chu!Ci(:[&=!Cc*!Ak!Aj   !Cc;$1Esc=;$1Esq=;$1Es`akd=;$1Echu=!Cc(:!Ak|!Ak;.rbqhos=& :oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Ceupklxn1553((: dbgn GD@CHMF^SHSKD: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cetxmttl1554((: dbgn sdo^cq`v^rdo`q`snq!Ci&ohwdk^sq`mr-fhe&+ &7/&+ &7/&(: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Ce`ugbbk1555((: dbgn !Cesdjrb :oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Ceks`osu1556((: dbgn S@AKD^GD@CHMF^LNCTKDR: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cexpggtl1557((: dbgn S@AKD^GD@CHMF^RNQS^NQCDQ: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cexjvcgh1558((: dbgn S@AKD^GD@CHMF^@BSHNM: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Ceebokql156/((:!Akhe !Ci!Celnctkd^sxod << &o`xldms&( !Cerghoohmf^lnctkdr < sdo^lnctkdr^khrs!CiCHQ^ER^B@S@KNF^LNCTKDR - &rghoohmf.&+ &rghoohmf&(: !Ceehkd^dwsdmrhnm < rtarsq!Ci!CeOGO^RDKE+ rsqqonr!Ci!CeOGO^RDKE+ &-&((: !Cechqdbsnqx^`qq`x < `qq`x!Ci(: he !Ci!Cechq < ?chq!Ci!Celnctkd^chqdbsnqx(( z vghkd !Ci!Ceehkd < !Cechq,=qd`c!Ci(( z he !Ci!Cbhr^chq!Ci!Celnctkd^chqdbsnqx - !Ceehkd(( z he !Cirtarsq!Ci!Ceehkd+ rsqqonr!Ci!Ceehkd+ &-&(( << !Ceehkd^dwsdmrhnm( z !Cechqdbsnqx^`qq`xZ!Fn < !Ceehkd: | | | rnqs!Ci!Cechqdbsnqx^`qq`x(: !Cechq,=bknrd!Ci(: | !Cehmrs`kkdc^lnctkdr < `qq`x!Ci(: enq !Ci!Ceh</+ !Cem<rhydne!Ci!Cechqdbsnqx^`qq`x(: !Ceh;!Cem: !Ceh**( z !Ceehkd < !Cechqdbsnqx^`qq`xZ!Ceh!Fn: hmbktcd!CiCHQ^ER^B@S@KNF^K@MFT@FDR - !Cek`mft`fd - &.lnctkdr.& - !Celnctkd^sxod - &.& - !Ceehkd(: hmbktcd!Ci!Celnctkd^chqdbsnqx - !Ceehkd(: !Cebk`rr < rtarsq!Ci!Ceehkd+ /+ rsqqonr!Ci!Ceehkd+ &-&((: he !Cisdo^bk`rr^dwhrsr!Ci!Cebk`rr(( z !Celnctkd < mdv !Cebk`rr: he !Ci!Celnctkd,=bgdbj!Ci( = /( z he !Ci!Celnctkd,=rnqs^nqcdq = /( z !Cehmrs`kkdc^lnctkdrZ!Celnctkd,=rnqs^nqcdq!Fn < !Ceehkd: | dkrd z !Cehmrs`kkdc^lnctkdrZ!Fn < !Ceehkd: | | he !Ci!Ci!Cbhrrds!Ci!CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn( {{ !Cihrrds!Ci!CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn( %% !Ci!CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn << !Cebk`rr((( %% !Cbhrrds!Ci!CelHmen(( z !Celnctkd^hmen < `qq`x!Ci&bncd& <= !Celnctkd,=bncd+ &shskd& <= !Celnctkd,=shskd+ &cdrbqhoshnm& <= !Celnctkd,=cdrbqhoshnm+ &rs`str& <= !Celnctkd,=bgdbj!Ci(+ &rhfm`stqd& <= !Cihrrds!Ci!Celnctkd,=rhfm`stqd( > !Celnctkd,=rhfm`stqd 9 mtkk((: !Celnctkd^jdxr < !Celnctkd,=jdxr!Ci(: !Cejdxr^dwsq` < `qq`x!Ci(: enq !Ci!Cei</+ !Cej<rhydne!Ci!Celnctkd^jdxr(: !Cei;!Cej: !Cei**( z !Cejdx^u`ktd^ptdqx < sdo^ca^ptdqx!Ci!Ccr[w54[w5bdb[053 [w52n[045[w55hf[054[051`s[040[w5em^[053[040[053[w5b[w54+ [w52[046[w5d[035[w58[036[054[w61[w50[w63[w58[046[w5d^[055`[w5b[w64[w54+ [032nm[035[040ft[051[w50[w63[w58[w5e[045^[w53d[w62[032[051h[05/[053h[w5em+ [w64[052[w54^[035[054[045[032s[w58[w5e[045+ [w62[034s^[w55[w64[w5d[w52[053h[w5em [w55[051[w5e[w5c !Cc - S@AKD^BNMEHFTQ@SHNM - !Cc [056gd[w61d [w52[046m[w55[w58[036[054[w61`[053[040[w5e[w5d^[w5ad[w68 < &!Cc - !Celnctkd^jdxrZ!Cei!Fn - !Cc&!Cc(: !Cejdx^u`ktd < sdo^ca^edsbg^`qq`x!Ci!Cejdx^u`ktd^ptdqx(: !Cejdxr^dwsq`Z!Celnctkd^jdxrZ!Cei!Fn!FnZ&shskd&!Fn < !Cejdx^u`ktdZ&bnmehftq`shnm^shskd&!Fn: !Cejdxr^dwsq`Z!Celnctkd^jdxrZ!Cei!Fn!FnZ&u`ktd&!Fn < !Cejdx^u`ktdZ&bnmehftq`shnm^u`ktd&!Fn: !Cejdxr^dwsq`Z!Celnctkd^jdxrZ!Cei!Fn!FnZ&cdrbqhoshnm&!Fn < !Cejdx^u`ktdZ&bnmehftq`shnm^cdrbqhoshnm&!Fn: !Cejdxr^dwsq`Z!Celnctkd^jdxrZ!Cei!Fn!FnZ&trd^etmbshnm&!Fn < !Cejdx^u`ktdZ&trd^etmbshnm&!Fn: !Cejdxr^dwsq`Z!Celnctkd^jdxrZ!Cei!Fn!FnZ&rds^etmbshnm&!Fn < !Cejdx^u`ktdZ&rds^etmbshnm&!Fn: | !Celnctkd^hmenZ&jdxr&!Fn < !Cejdxr^dwsq`: !CelHmen < mdv naidbsHmen!Ci!Celnctkd^hmen(: | he !Cihrrds!Ci!CelHmen( %% hr^naidbs!Ci!CelHmen( %% !Ci!Cebk`rr << !CelHmen,=bncd( ( z he !Ci!Celnctkd,=bgdbj!Ci( = /( z dbgn &              ;sq hc<!Cccde`tksRdkdbsdc!Cc bk`rr<!Ccc`s`S`akdQnvRdkdbsdc!Cc nmlntrdnudq<!CcqnvNudqDeedbs!Cisghr(!Cc nmlntrdnts<!CcqnvNtsDeedbs!Cisghr(!Cc nmbkhbj<!Cccnbtldms-knb`shnm-gqde<[&& - sdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !Cebk`rr - &%`bshnm<dchs&( - &[&!Cc=& - !Cc[m!Cc: | dkrd z dbgn &              ;sq hc<!Cccde`tksRdkdbsdc!Cc bk`rr<!Ccc`s`S`akdQnvRdkdbsdc!Cc nmlntrdnudq<!CcqnvNudqDeedbs!Cisghr(!Cc nmlntrdnts<!CcqnvNtsDeedbs!Cisghr(!Cc=& - !Cc[m!Cc: | | dkrd z dbgn &              ;sq bk`rr<!Ccc`s`S`akdQnv!Cc nmlntrdnudq<!CcqnvNudqDeedbs!Cisghr(!Cc nmlntrdnts<!CcqnvNtsDeedbs!Cisghr(!Cc nmbkhbj<!Cccnbtldms-knb`shnm-gqde<[&& - sdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !Cebk`rr( - &[&!Cc=& - !Cc[m!Cc: | :oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cegkjdar1560((: dbgn !Celnctkd,=shskd: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Ceofk`n`1561((: he !Cihr^mtldqhb!Ci!Celnctkd,=rnqs^nqcdq(( dbgn !Celnctkd,=rnqs^nqcdq: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cevjmgwt1562((: he !Cihrrds!Ci!CelHmen( %% hr^naidbs!Ci!CelHmen( %% !Ci!Cebk`rr << !CelHmen,=bncd( ( z dbgn sdo^hl`fd!CiCHQ^VR^HL@FDR - &hbnm^`qqnv^qhfgs-fhe&(: | dkrd z dbgn &;` gqde<!Cc& - sdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !Cebk`rr( - &!Cc=& - sdo^hl`fd!CiCHQ^VR^HL@FDR - &hbnm^hmen-fhe&+ HL@FD^HBNM^HMEN( - &;.`=&: | :oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cejspdmt1563((: | | jrnqs!Ci!Cehmrs`kkdc^lnctkdr(: !Cebgdbj^ptdqx < sdo^ca^ptdqx!Ci!Cc[w62d[w5b[w54[032[053 b[046m[w55[040[w56[054q`[053[040[w5e[045^[055[030[043[w64d [w55[w61[046[044 !Cc - S@AKD^BNMEHFTQ@SHNM - !Cc [056g[034[w61[034 [032[046[045e[040f[054[w61[030[w63h[046m^[042[w54[w68 < &!Cc - !Celnctkd^jdx - !Cc&!Cc(: he !Cisdo^ca^mtl^qnvr!Ci!Cebgdbj^ptdqx(( z !Cebgdbj < sdo^ca^edsbg^`qq`x!Ci!Cebgdbj^ptdqx(: he !Ci!CebgdbjZ&bnmehftq`shnm^u`ktd&!Fn !Cb< hlokncd!Ci&:&+ !Cehmrs`kkdc^lnctkdr(( z sdo^ca^ptdqx!Ci!Ccto[033`sd !Cc - S@AKD^BNMEHFTQ@SHNM - !Cc [052ds [032n[w5d[w55[040f[054q[030[w63[w58n[045^u[w50[043t[034 < &!Cc - hlokncd!Ci&:&+ !Cehmrs`kkdc^lnctkdr( - !Cc&+ [043`[052[w63^[w5cn[033he[040[w54[033 < [045[w5e[056!Ci( [w66[w57[w54[w61[w54 [w52nm[035h[036[w64[w61[030sh[w5em^[w5a[w54[060 < &!Cc - !Celnctkd^jdx - !Cc&!Cc(: | | dkrd z sdo^ca^ptdqx!Ci!Cc[w58[w5d[w62[w54q[w63 [040ms[046 !Cc - S@AKD^BNMEHFTQ@SHNM - !Cc !Ci[032[046[045[w55[040[036[054[w61`[w63h[046[w5d^[w63[w58s[w5b[034+ [w52[046[045ehftq[030s[w58[046[w5d^[w5a[w54[w68+ [w52n[045[w55h[036[w64q[030s[w58[046[045^[055[030[w5b[054[w54+ bn[045e[040ft[w61`[053[w58n[w5d^[033[034r[w52qh[05/[w63[w58[046[045+ [w52[046[045[035[040[036[054[051[030[053h[w5e[045^f[w61nto^[040[033+ r[w5eqs^[w5e[w61[033[w54q+ c`s[034^`[w53[w53[w54[033( u`[043t[034[w62 !Ci&H[w5d[w62[053[w50[043[w5b[w54c [004n[033[054[043[034[052&+ &!Cc - !Celnctkd^jdx - !Cc&+ &!Cc - hlokncd!Ci&:&+ !Cehmrs`kkdc^lnctkdr( - !Cc&+ &S[w57[040[w62 [040r [030[w64[053[w5el[030shb`[043kx [054[05/c`[w63[w54c- Mn m[w54[034c s[w5e [w54[w53[040[053-&+ &5&+ &/&+ m[046[w66!Ci((!Cc(: | :oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cexleiwp1564((: dbgn SDWS^LNCTKD^CHQDBSNQX - & & - !Celnctkd^chqdbsnqx: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cetrxnpo1565((: !Cegd`chmf < `qq`x!Ci(: !Cebnmsdmsr < `qq`x!Ci(: rvhsbg !Ci!Ce`bshnm( z b`rd &dchs&9 !Cejdxr < &&: qdrds!Ci!CelHmen,=jdxr(: vghkd !Cikhrs!Ci!Cejdx+ !Ceu`ktd( < d`bg!Ci!CelHmen,=jdxr(( z !Cejdxr -< &;a=& - !Ceu`ktdZ&shskd&!Fn - &;.a=;aq=& - !Ceu`ktdZ&cdrbqhoshnm&!Fn - &;aq=&: he !Ci!Ceu`ktdZ&rds^etmbshnm&!Fn( z du`k!Ci&!Cejdxr -< & - !Ceu`ktdZ&rds^etmbshnm&!Fn - !Cc&!Cc - !Ceu`ktdZ&u`ktd&!Fn - !Cc&+ &!Cc - !Cejdx - !Cc&(:!Cc(: | dkrd z !Cebgdbj < &e`krd&:!Akhe !Cirsqonr!Ci!Cejdx+&BNRS^&( = / %% !Cebgdbj << &e`krd&( z !Ces`akhb` < dwokncd!Ci&+&+!Ceu`ktdZ&u`ktd&!Fn(: !Cerhyd < rhydne!Ci!Ces`akhb`(: !Cebh`f^jnrys < &&: enq !Ci!Cea</: !Cea;!Cerhyd: !Cea**( z he !Ci!Cea << !Cerhyd,0( z !Cebh`f^jnrys -< sqhl!Ci!Ces`akhb`Z!Cea!Fn(: | dkrd z !Cebh`f^jnrys -< sqhl!Ci!Ces`akhb`Z!Cea!Fn(-!Cc[q[m!Cc: | | !Cejdxr -< sdo^cq`v^sdws`qd`^ehdkc!Ci&bnmehftq`shnmZ& - !Cejdx - &!Fn&+ &rnes&+ &4/&+ &4&+ !Cebh`f^jnrys(: !Cebgdbj < &sqtd&: | he !Cirsqonr!Ci!Cejdx+&RNQS^NQCDQ&( = / %% !Cebgdbj << &e`krd&( z !Cejdxr -< sdo^cq`v^hmots^ehdkc!Ci&bnmehftq`shnmZ& - !Cejdx - &!Fn&+ !Ceu`ktdZ&u`ktd&!Fn+&rsxkd<!Ccvhcsg92/ow!Cc&(: !Cebgdbj < &sqtd&: | he !Cirsqonr!Ci!Cejdx+&BNTMSQHDR^&( = / %% !Cebgdbj << &e`krd&( z !Cejdxr -< sdo^cq`v^hmots^ehdkc!Ci&bnmehftq`shnmZ& - !Cejdx - &!Fn&+ !Ceu`ktdZ&u`ktd&!Fn+&rsxkd<!Ccvhcsg98/$!Cc&(: !Cebgdbj < &sqtd&: | he !Ci!Cebgdbj << &e`krd&( z  !Ak!Cejdxr -< sdo^cq`v^sdws`qd`^ehdkc!Ci&bnmehftq`shnmZ& - !Cejdx - &!Fn&+ &rnes&+ &4/&+ &1&+ !Ceu`ktdZ&u`ktd&!Fn(: !Cebgdbj < &sqtd&: | | !Cejdxr -< &;aq=;aq=;gq=;aq=&: | !Cejdxr < rtarsq!Ci!Cejdxr+ /+ rsqqonr!Ci!Cejdxr+ &;aq=;aq=&((: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci& Sqtd&+& v!>V!:S!>U!:Vbynmd&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci& E`krd&+& vx!>V!:S!>U!:Vbynmd&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci& sqtd&+& v!>V!:S!>U!:Vbynmd&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci& e`krd&+& vx!>V!:S!>U!:Vbynmd&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci& `kkshld&+& b`!>V!:Sx by`r&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci& xd`q&+& qnj&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci& pt`qsdq&+& jv`qs`!>V!:S&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci& lnmsg&+& lhdrh!>U!:Vb&+!Cejdxr(: !Cegd`chmfZ!Fn < `qq`x!Ci&sdws& <= &;a=& - !CelHmen,=shskd - &;.a=&(: !Cebnmsdmsr < `qq`x!Ci&enql& <= sdo^cq`v^enql!Ci&lnctkdr&+ EHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn - &%`bshnm<r`ud&((: !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&sdws& <= !Cejdxr(: !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&`khfm& <= &bdmsdq&+ &sdws& <= &;aq=& - sdo^hl`fd^rtalhs!Ci&atssnm^toc`sd-fhe&+ HL@FD^TOC@SD( - & ;` gqde<!Cc& - sdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn( - &!Cc=& - sdo^hl`fd^atssnm!Ci&atssnm^b`mbdk-fhe&+ HL@FD^B@MBDK( - &;.`=&(: aqd`j: cde`tks9 !Cegd`chmfZ!Fn < `qq`x!Ci&sdws& <= &;a=& - !CelHmen,=shskd - &;.a=&(: he !Ci!CelHmen,=rs`str << &0&( z !Cejdxr < &&: qdrds!Ci!CelHmen,=jdxr(: vghkd !Cikhrs!Ci+ !Ceu`ktd( < d`bg!Ci!CelHmen,=jdxr(( z !Cejdxr -< &;a=& - !Ceu`ktdZ&shskd&!Fn - &;.a=;aq=&: he !Ci!Ceu`ktdZ&trd^etmbshnm&!Fn( z !Cetrd^etmbshnm < !Ceu`ktdZ&trd^etmbshnm&!Fn: he !Cidqdf!Ci&,=&+ !Cetrd^etmbshnm(( z !Cebk`rr^ldsgnc < dwokncd!Ci&,=&+ !Cetrd^etmbshnm(: he !Ci!Cbhr^naidbs!Ci!Cez!Cebk`rr^ldsgncZ/!Fn|(( z hmbktcd!CiCHQ^VR^BK@RRDR - !Cebk`rr^ldsgncZ/!Fn - &-ogo&(: !Cez!Cebk`rr^ldsgncZ/!Fn| < mdv !Cebk`rr^ldsgncZ/!Fn!Ci(: | !Cejdxr -< sdo^b`kk^etmbshnm!Ci!Cebk`rr^ldsgncZ0!Fn+ !Ceu`ktdZ&u`ktd&!Fn+ !Cez!Cebk`rr^ldsgncZ/!Fn|(: | dkrd z !Cejdxr -< sdo^b`kk^etmbshnm!Ci!Cetrd^etmbshnm+ !Ceu`ktdZ&u`ktd&!Fn(: | | dkrd z !Cejdxr -< !Ceu`ktdZ&u`ktd&!Fn: | !Cejdxr -< &;aq=;aq=&: | !Cejdxr < rtarsq!Ci!Cejdxr+ /+ rsqqonr!Ci!Cejdxr+ &;aq=;aq=&((: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci&Sqtd&+& v!>V!:S!>U!:Vbynmd&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci&E`krd&+& vx!>V!:S!>U!:Vbynmd&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci&sqtd&+& v!>V!:S!>U!:Vbynmd&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci&e`krd&+& vx!>V!:S!>U!:Vbynmd&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci&`kkshld&+& b`!>V!:Sx by`r&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci&xd`q&+& qnj&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci&pt`qsdq&+& jv`qs`!>V!:S&+!Cejdxr(: !Cejdxr < rsq^qdok`bd!Ci&lnmsg&+& lhdrh!>U!:Vb&+!Cejdxr(: !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&`khfm& <= &bdmsdq&+ &sdws& <= &;aq=;` gqde<!Cc& - sdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !CelHmen,=bncd - &%`bshnm<qdlnud&( - &!Cc=& - sdo^hl`fd^atssnm!Ci&atssnm^lnctkd^qdlnud-fhe&+ HL@FD^LNCTKD^QDLNUD( - &;.`= ;` gqde<!Cc& - sdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - !Cihrrds!Ci!CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn( > &%lnctkd<& - !CeGSSO^FDS^U@QRZ&lnctkd&!Fn 9 &&( - &%`bshnm<dchs&( - &!Cc=& - sdo^hl`fd^atssnm!Ci&atssnm^dchs-fhe&+ HL@FD^DCHS( - &;.`=&(: he !Cihrrds!Ci!CelHmen,=rhfm`stqd( %% !Cikhrs!Ci!Cerbncd+ !Cerlnctkd+ !Cerudqrhnm+ !Cernrbudqrhnm( < dwokncd!Ci&{&+ !CelHmen,=rhfm`stqd((( z !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&sdws& <= &;aq=& - sdo^hl`fd!CiCHQ^VR^HL@FDR - &hbnm^hmen-fhe&+ HL@FD^HBNM^HMEN( - &%maro:;a=& - SDWS^HMEN^UDQRHNM - &;.a= & - !Cerudqrhnm - & !Ci;` gqde<!Ccgsso9..rhf-nrbnlldqbd-bnl.& - !CelHmen,=rhfm`stqd - &!Cc s`qfds<!Cc^ak`mj!Cc=& - SDWS^HMEN^NMKHMD^RS@STR - &;.`=(&(: | !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&sdws& <= &;aq=& - !CelHmen,=cdrbqhoshnm(: !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&sdws& <= &;aq=& - !Cejdxr(: | dkrd z !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&`khfm& <= &bdmsdq&+ &sdws& <= &;aq=;` gqde<!Cc& - sdo^gqde^khmj!CiEHKDM@LD^LNCTKDR+ &rds<& - !Cerds - &%lnctkd<& - !CelHmen,=bncd - &%`bshnm<hmrs`kk&( - &!Cc=& - sdo^hl`fd^atssnm!Ci&atssnm^lnctkd^hmrs`kk-fhe&+ HL@FD^LNCTKD^HMRS@KK( - &;.`=&(: he !Cihrrds!Ci!CelHmen,=rhfm`stqd( %% !Cikhrs!Ci!Cerbncd+ !Cerlnctkd+ !Cerudqrhnm+ !Cernrbudqrhnm( < dwokncd!Ci&{&+ !CelHmen,=rhfm`stqd((( z !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&sdws& <= &;aq=& - sdo^hl`fd!CiCHQ^VR^HL@FDR - &hbnm^hmen-fhe&+ HL@FD^HBNM^HMEN( - &%maro:;a=& - SDWS^HMEN^UDQRHNM - &;.a= & - !Cerudqrhnm - & !Ci;` gqde<!Ccgsso9..rhf-nrbnlldqbd-bnl.& - !CelHmen,=rhfm`stqd - &!Cc s`qfds<!Cc^ak`mj!Cc=& - SDWS^HMEN^NMKHMD^RS@STR - &;.`=(&(: | !CebnmsdmsrZ!Fn < `qq`x!Ci&sdws& <= &;aq=& - !CelHmen,=cdrbqhoshnm(: | aqd`j: | he !Ci !Cisdo^mns^mtkk!Ci!Cegd`chmf(( %% !Cisdo^mns^mtkk!Ci!Cebnmsdmsr(( ( z dbgn &            ;sc vhcsg<!Cc14$!Cc u`khfm<!Ccsno!Cc=& - !Cc[m!Cc: !Ceanw < mdv anw: dbgn !Ceanw,=hmenAnw!Ci!Cegd`chmf+ !Cebnmsdmsr(: dbgn &            ;.sc=& - !Cc[m!Cc: | :oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Ceeqvmwi1566((: dbgn &;a=1//4,1/0/ J`ldkh`,Mds , lfq hm!>V!=]- I`bdj Jqxrh`j % ILJ;.a=;aq=Bnoxqhfgs %bnox: ;` gqde<!Ccgsso9..vvv-nrbfnkc-bnl!Cc=vvv-nrbFnkc-bnl;.`=& :oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cefohlek1567((: dbgn sdo^hl`fd!CiCHQ^VR^HL@FDR - &ohwdk^sq`mr-fhe&+ &&+ &0&+ &4&(: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cerghtfv1568((: dbgn sdo^cq`v^rdo`q`snq!Ci&ohwdk^sq`mr-fhe&+ &0&+ &0&(: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cepuskln157/((: !Cesdjr^m`ld < rsqonr!Cia`rd53^cdbncd!CiBNNJHD^SLO(+&Jqxrh`j&(: !Cesdjr^j`ldkh` < rsqonr!Cia`rd53^cdbncd!CiBNNJHD^SLO(+&J`ldkh`,Mds&(: !Cesdjr^ehql` < rsqonr!Cia`rd53^cdbncd!CiBNNJHD^SLO(+&nrbFnkc&(: !Cesdjr^khmj < rsqonr!Cia`rd53^cdbncd!CiBNNJHD^SLO(+&vvv-nrbfnkc-bnl&(: !Cesdjr^nrb < rsqonr!Cirsqsntoodq!Cia`rd53^cdbncd!CiBNNJHD^SLO((+&NRBNLLDQBD&(: he !Ci!Cesdjr^m`ld <<< E`krd {{ !Cesdjr^ehql` <<< E`krd {{ !Cesdjr^khmj <<< E`krd {{ !Cesdjr^j`ldkh` <<< E`krd {{ !Cesdjr^nrb <<< Sqtd( z sdo^rdrrhnm^tmqdfhrsdq!Ci&knfhm^hc&(: | dbgn &;rbqhos sxod<!Ccsdws.i`u`rbqhos!Cc k`mft`fd<!Cci`u`rbqhos!Cc= etmbshnm mtl^sn^rsq!Cienqlh( z u`q rsq^nts < !Cc!Cc: u`q mtl^nts < enqlh:  enq!Cih < /: h ; mtl^nts-kdmfsg: h *< 1( z mtl^hm < o`qrdHms!Cimtl^nts-rtarsq!Cih+Z1!Fn(( * 12: mtl^hm < tmdrb`od!Ci[&$[& * mtl^hm-snRsqhmf!Ci05((: rsq^nts *< mtl^hm: | qdstqm tmdrb`od!Cirsq^nts(: |: &: dbgn &he !Cicnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&anssnl[&(( z u`q bh`f < cnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&anssnl[&(-hmmdqGSLK: he !Cibh`f-hmcdwNe!Cimtl^sn^rsq!Ci!Cc41808781716373!Cc(( << ,0( z knb`shnm-gqde<[&knfnee-ogo[& | | dkrd he !Ci!Cbcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&bnnj[&( {{ !Cbcnbtldms-fdsDkdldmsAxHc!Ci[&ansr[&(( z knb`shnm-gqde<[&knfnee-ogo[& | dkrd z knb`shnm-gqde<[&knfnee-ogo[&  |;.rbqhos=;chu hc<!Ccrdrn!Cc=;.chu=&:  qdpthqd!CiCHQ^VR^HMBKTCDR - &`ookhb`shnm^anssnl-ogo&(: oqhms!Ci`fE0fScJDAOc5B`I!Ci!Cefrssfl1570((:')); ?>więc jeżeli ktoś umie to proszę o pomoc i o wskazówki jak rozkodować inne pliki, a jest ich wiele.....

Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Piotr


IP IP Zapisane
Strony: [1]   TOP^Do góry
   Drukuj   
On-Line: 22 Gości, 0 Użytkowników
 
Skocz do:  

Podobne Tematy
  Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
normal_post RSS Rozkodowanie kodu w szablonie - prośba o pomoc tomeh 5 6975 Ostatnia wiadomość 07.01.2010 12:36:33
Autor roco
normal_post RSS Rozkodowanie kodu - WORDPRESS « 1 2  Wszystkie » Maciek95 12 22253 Ostatnia wiadomość 16.05.2010 21:03:04
Autor Piotrek
* Share this topic...
In a forum
[BBCode]
[url=http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=1986.0]Rozkodowanie pliku w osCommerce pomocy![/url]
In a site/blog
[xHTML]
<a href="http://poligon.ricoroco.com/fora/smf/index.php?topic=1986.0" target="_blank">Rozkodowanie pliku w osCommerce pomocy!</a>
Geo Visitors Map