SMF HELP!

SMF Help! - For Users SMF/TP => Dla wersji 2.0.x => Wątek zaczęty przez: cieplutki 26.09.2010 10:02:37Tytuł: [Prośba] Invitation System
Wiadomość wysłana przez: cieplutki 26.09.2010 10:02:37
Zwracam się z gorącą prośbą o tłumaczenie
dozgonnie wdzięczny
Code: [select]
$txt['invite_system'] = 'Invitation System';
$txt['invite_system_mod_settings'] = 'Modify Settings';
$txt['invite_system_mod_settings_desc'] = 'Modify Settings for the Invite System mod.';
$txt['invite_system_mod_settings_group'] = 'Modify Member Group Settings';
$txt['invite_system_mod_settings_group_desc'] = 'Modify Settings for individual member groups.';
$txt['invite_system_mod_manage'] = 'Manage Keys';
$txt['invite_system_mod_manage_desc'] = 'Manage all of the Invitation Keys.';
$txt['invite_system_mod_generate'] = 'Generate Invitation Key';
$txt['invite_system_mod_generate_desc'] = 'Generate a new Invitation Key.';
$txt['invite_system_mod_email'] = 'Email Settings';
$txt['invite_system_mod_email_desc'] = 'Manage the Email Settings.';Code: [select]
$txt['invite_blank'] = 'You left the Invite Key field blank...';
$txt['invite_wrong'] = 'The invitation key you used is invalid...';


Code: [select]
$txt['invite'] = 'Invites';
$txt['invite_key'] = 'Invitation Key:';
$txt['invite_manage'] = 'Manage Invite Keys';
$txt['invite_generate'] = 'Generate Invitation Key';
$txt['invite_email_send'] = 'Send Key via Email';


Code: [select]
$txt['scheduled_task_invitePrune'] = 'Delete none active keys';
$txt['scheduled_task_desc_invitePrune'] = 'Deletes keys that have been inactive for 7 days.';
$txt['scheduled_task_keyExpire'] = 'Time for keys to expire';
$txt['scheduled_task_desc_keyExpire'] = 'Sets keys to inactive after a certain amount of time without usage.';
$txt['scheduled_task_keyRenew'] = 'Time for keys to renew';
$txt['scheduled_task_desc_keyRenew'] = 'Renews the keys a member can generate.';


Code: [select]
$txt['invite_settings_title'] = 'Invitation System Settings';
$txt['invite_enabled'] = 'Enable Invite System';
$txt['invite_email'] = 'Enable invitations by e-mail';
$txt['invite_email_member'] = 'Send Key';
$txt['roll_over'] = 'Allow invites to roll over into the next month?';
$txt['key_renew'] = 'Amount of time before members get more keys in days (0 = never renew)';
$txt['key_expire'] = 'Amount of time before a key expires in days (0 = never expires)';
$txt['invite_groups'] = 'Number of invites per group:<br />-1 = not limited.';
$txt['invite_reg_page'] = 'Invitation Key:';
$txt['invite_error'] = 'Error';
$txt['invite_email_subject'] = 'Your Email\'s subject';
$txt['invite_email_message'] = 'Your Email\'s message<br />
Variable legend:<br />
{invitee} = Recipient\'s Name<br />
{inviter} = Sender\'s Name<br />
{forum} = The forum\'s Name<br />
{message} = user\'s message to the recipient**<br />
{link} = Link to registration page**<br />
{key} = the key**<br />
**can\'t be used in subject';
$txt['invite_email_title'] = 'Email an invitation';
$txt['invite_email_invalid'] = 'The Email address you entered is invalid.';
$txt['invite_email_empty'] = 'You left a feild blank, please try again.';
$txt['invite_email_sent'] = 'Your key has been sent to your friend successfully.';
$txt['invite_email_not_sent'] = 'There was a problem sending your key, please contact your administrator.';
$txt['invite_email_recipient_name'] = 'Recipient\'s Name';
$txt['invite_email_recipient'] = 'Recipient\'s Email';
$txt['invite_email_recipient_message'] = 'Message to recipient';
$txt['invite_new_key_head'] = 'Your New Key';
$txt['invite_new_key'] = 'Your new invitation key is:<br /><br />';
$txt['invite_no_key'] = 'Sorry, but you can not generate anymore keys for now.<br />Please contact your administrator to find out when you can generate more keys.';
$txt['invite_system_no_keys'] = 'There are no invitation keys yet.';
$txt['invite_system_key_id'] = 'Invitation Key ID';
$txt['invite_system_member_name'] = 'Creator Name';
$txt['invite_system_key'] = 'Key';
$txt['invite_system_status'] = 'Status';
$txt['invite_system_remove'] = 'Remove Selected';
$txt['invite_system_remove_all'] = 'Remove All';
$txt['invite_system_change'] = 'Change Status';
$txt['invite_system_remove_confirm'] = 'You are about to remove the selected keys!';
$txt['invite_system_remove_all_confirm'] = 'You are about to remove all of the keys!';
$txt['invite_system_change_confirm'] = 'You are about to change the status of the selected keys!';
$txt['active'] = 'Active';
$txt['nactive'] = 'Not Active';
$txt['save'] = 'Save';
$txt['send'] = 'Send';Tytuł: Odp: [Prośba] Invitation System
Wiadomość wysłana przez: Draco 14.10.2010 19:50:20
Prosze:

Code: [select]
$txt['invite_system'] = 'System zaproszeń';
$txt['invite_system_mod_settings'] = 'Modyfikacja ustawień';
$txt['invite_system_mod_settings_desc'] = 'Modyfikacja ustawień dla Systemu zaproszeń.';
$txt['invite_system_mod_settings_group'] = 'Modyfikacja ustawień dla grup użytkowników';
$txt['invite_system_mod_settings_group_desc'] = 'Modyfikacja ustawień dla indywidualnych grup użytkowników.';
$txt['invite_system_mod_manage'] = 'Zarządzanie kodami zaproszeń';
$txt['invite_system_mod_manage_desc'] = 'Zarządzanie wszystkimi kodami zaproszeń.';
$txt['invite_system_mod_generate'] = 'Generuj kod zaproszenia';
$txt['invite_system_mod_generate_desc'] = 'Generuj nowy kod zaproszenia.';
$txt['invite_system_mod_email'] = 'Ustawienia Email';
$txt['invite_system_mod_email_desc'] = 'Zarządzanie ustawieniami Email.';


Code: [select]
$txt['invite_blank'] = 'Pozostawiono puste pole w kodzie zaproszenia...';
$txt['invite_wrong'] = 'Kod zaproszenia jest nieprawidłowy...';


Code: [select]
$txt['invite'] = 'Zaproszenia';
$txt['invite_key'] = 'Kod zaproszenia:';
$txt['invite_manage'] = 'Zarządzanie kodami zaproszeń';
$txt['invite_generate'] = 'Generuj kod zaproszenia';
$txt['invite_email_send'] = 'Wyślij zaproszenia na adres Email';


Code: [select]
$txt['scheduled_task_invitePrune'] = 'Usuń nieaktywne kody';
$txt['scheduled_task_desc_invitePrune'] = 'Usuń kody nieaktywne przez ponad 7 dni.';
$txt['scheduled_task_keyExpire'] = 'Czas do wygaśnięcia kodu zaproszenia';
$txt['scheduled_task_desc_keyExpire'] = 'Ustaw kody na nieaktywne po określonym czasie.';
$txt['scheduled_task_keyRenew'] = 'Czas do odnowienia kodu zaproszenia';
$txt['scheduled_task_desc_keyRenew'] = 'Odnawiaj kody zaproszeń, które może generować użytkownik.';


Code: [select]
$txt['invite_settings_title'] = 'Ustawienia Systemu Zaproszeń';
$txt['invite_enabled'] = 'Włącz system zaproszeń';
$txt['invite_email'] = 'Zezwalaj na wysyłanie zaproszeń na adres Email';
$txt['invite_email_member'] = 'Wyślij zaproszenie';
$txt['roll_over'] = 'Czy zaproszenia nieużyte mają przechodzić na następny miesiąc?';
$txt['key_renew'] = 'Czas po którym użytkownicy dostają nowe zaproszenia  (0 = nigdy nie dostają)';
$txt['key_expire'] = 'Czas w dniach do wygaśnięcia ważności zaproszenia (0 = nigdy nie wygasa)';
$txt['invite_groups'] = 'Ilość zaproszeń na grupę:<br />-1 = nielimitowana.';
$txt['invite_reg_page'] = 'Kod zaproszenia:';
$txt['invite_error'] = 'Błąd';
$txt['invite_email_subject'] = 'Tytuł Emaila';
$txt['invite_email_message'] = 'Wiadomość Emaila<br />
Legenda:<br />
{invitee} = Nick odbiorcy<br />
{inviter} = Nick nadawcy<br />
{forum} = Nazwa forum<br />
{message} = wiadomość do odbiorcy**<br />
{link} = Link do rejestracji**<br />
{key} = Kod zaproszenia**<br />
**nie może być użyty w tytule emaila';
$txt['invite_email_title'] = 'Wyślij zaproszenie na Email';
$txt['invite_email_invalid'] = 'Nieprawidłowy adres Email.';
$txt['invite_email_empty'] = 'Zostawiłeś puste pole, spróbuj jeszcze raz.';
$txt['invite_email_sent'] = 'Zaproszenie zostało wysłane.';
$txt['invite_email_not_sent'] = 'Wystąpił problem, zgłoś go administratorowi.';
$txt['invite_email_recipient_name'] = 'Nick odbiorcy';
$txt['invite_email_recipient'] = 'Email odbiorcy';
$txt['invite_email_recipient_message'] = 'Wiadomość do odbiorcy';
$txt['invite_new_key_head'] = 'Twój nowy kod zaproszenia';
$txt['invite_new_key'] = 'Twój nowy kod zaproszenia:<br /><br />';
$txt['invite_no_key'] = 'Nie masz już zaproszeń.<br />Skontaktuj się z administratorem jeżeli chcesz więcej.';
$txt['invite_system_no_keys'] = 'Nie ma kodów zaproszeń.';
$txt['invite_system_key_id'] = 'ID kodu zaproszeń';
$txt['invite_system_member_name'] = 'Nick generującego';
$txt['invite_system_key'] = 'Kod';
$txt['invite_system_status'] = 'Status';
$txt['invite_system_remove'] = 'Usuń zaznaczone';
$txt['invite_system_remove_all'] = 'Usuń wszystkie';
$txt['invite_system_change'] = 'Zmień status';
$txt['invite_system_remove_confirm'] = 'Zaraz usuniesz zaznaczone kody zaproszeń!';
$txt['invite_system_remove_all_confirm'] = 'Zaraz usuniesz wszystkie kody zaproszeń!';
$txt['invite_system_change_confirm'] = 'Zaraz zmienisz status zaznaczonych kodów zaproszeń!';
$txt['active'] = 'Aktywny';
$txt['nactive'] = 'Użyty';
$txt['save'] = 'Zapisz';
$txt['send'] = 'Wyślij';Tytuł: Odp: [Prośba] Invitation System
Wiadomość wysłana przez: cieplutki 15.10.2010 17:23:05
Wielkie dzięki naprawdę super sprawa